Dokumenty organizacyjne

STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO

przyjęty przez treść wersja
XXX Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego 21/22.04.2012 pobierz archiwalna
XXXIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego 28 września 2013 pobierz archiwalna
 I Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego 1.02.2014 pobierz archiwalna
VI Zwyczajny Sprawozdawczy Kongres Aeroklubu Polskiego 20.05.2017 pobierz aktualna

 REGULAMINY

REGULAMINY ORGANIZACYJNE

 • Regulamin pracy Zarządu Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego kadencji 2022 – 2024  Pobierz
 • Regulamin Organizacyjny Biura Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • Ramowy Regulamin Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego Pobierz

          – Regulamin Komisji Szybowcowej Pobierz

 • Regulamin Gospodarki Finansowej Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • Statut Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie Pobierz
 • Statut Górskiej Szkoły Szybowcowej AP „ŻAR” w Międzybrodziu Żywieckim Pobierz
 • Regulamin Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • Regulamin Organizacji Pożytku Publicznego Aeroklubu Polskiego Pobierz

REGULAMINY SPORTOWE

 • Regulamin  Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego Pobierz                                                                   – zał. nr 1 – ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W AKROBACJI LOTNICZEJ Pobierz                                                                                                                                                                      – zał. nr 2 – ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W MODELARSTWIE LOTNICZYM I KOSMICZNYM Pobierz                                                                                                                                              – zał. nr 3 – ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W SPORCIE BALONOWYM Pobierz                                                                                                                                                                                            – zał. nr 4 – ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W  SPORCIE LOTNIOWYM I PARALOTNIOWYM Pobierz                                                                                                                                                                                           – zał. nr 5 – ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W SPORCIE MIKROLOTOWYM Pobierz                                                                                                                                                                                          – zał. nr 6 – ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W SPORCIE SAMOLOTOWYM Pobierz                                                                                                                                                                                         – zał. nr 7 – ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W SPORCIE SPADOCHRONOWYM Pobierz                                                                                                                                                                                        – zał. nr 8 – ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W SPORCIE SZYBOWCOWYM Pobierz                                                                                                                                                                                        – zał. nr 9 – ZASADY KWALIFIKACJI DO KADRY NARODOWEJ W SPORCIE ŚMIGŁOWCOWYM Pobierz
 • Regulamin Licencjonowania Zawodników Zobacz
 • Regulamin Licencjonowania Klubów Sportowych Pobierz
 • Regulamin licencjonowania sędziów  sportowych modelarstwa lotniczego i kosmicznego Pobierz
 • Regulamin przyznawania organizacji imprez i zawodów sportowych w sporcie lotniczym Pobierz
 • Regulamin Kadry Trenerskiej Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • Regulamin powoływania oraz zakres obowiązków delegata Aeroklubu Polskiego do Międzynarodowej Komisji Specjalnościowej FAI Pobierz
 • Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego, przyjęty na I Nadzwyczajnym Kongresie AP Pobierz
 • Karta Praw i Obowiązków Marketingowych członka Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • System współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Pobierz

REGULAMINY KOMISJI MIKROLOTOWEJ

WNIOSKI NA LICENCJE

 • wniosek na licencję klubu Pobierz
 • wniosek na licencję zawodnika Pobierz
 • wniosek na licencję trenera Pobierz
 • wniosek na licencję sędziego sportowego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Pobierz  Pobierz 2

REGULAMINY SPRZĘTOWE

 • Regulamin eksploatacji depozytowych szybowców reprezentacyjnych będących własnością Aeroklubu Polskiego, pozostających w dyspozycji Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • Regulamin eksploatacji szybowców depozytowych będących własnością Aeroklubu Polskiego, pozostających w dyspozycji Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • Regulamin wykorzystania samolotów Aeroklubu Polskiego, będących w dyspozycji Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego Pobierz

REGULAMINY WYRÓŻNIEŃ

 • Regulamin techniczny przyznawania odznaczeń w Aeroklubie Polskim Pobierz, Zał. 10, Zał. 11, Zał. 12
 • Regulamin przyznania godności i tytułu Członek Honorowy Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • Regulamin przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • Regulamin tytułu i odznaki Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego Pobierz
 • Regulamin Dyplomu Honorowego im. Stanisława Skarżyńskiego Pobierz
 • Regulamin Medalu im. Czesława Tańskiego Pobierz
 • Regulamin przyznawania wyróżnień Aeroklubu Polskiego w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym ( Dyplom im. Jerzego Ostrowskiego; Dyplom im. Czesława Tańskiego) Pobierz
 • Regulamin przyznawania odznak za zasługi dla Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • Regulamin Kapituły Medalu im. Czesława Tańskiego Pobierz
 • Regulamin (zasady przyznawania) Honorowego Wyróżnienia im. Dedala Pobierz
 • Regulamin Honorowego Dyplomu Aeroklubu Polskiego Pobierz
 • Regulamin przyznania tytułu „Ambasador polskiego lotnictwa” Pobierz

PROTOKOŁY Z OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ I KONGRESÓW DELEGATÓW AP

Protokół obrad XXV Walnego Zgromadzenia Delegatów AP pobierz
Protokół obrad XXVI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów AP pobierz
Protokół obrad XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów AP pobierz
Protokół obrad XXVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów AP pobierz
Protokół obrad XXIX Walnego Zgromadzenia Delegatów AP pobierz
Protokół obrad XXX Walnego Zgromadzenia Delegatów AP pobierz pobierz
Protokół obrad XXXI Walnego Zgromadzenia Delegatów AP pobierz
Protokół obrad XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów AP pobierz
Protokół obrad XXXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów AP pobierz
Protokół obrad I Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad II Zwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz część I     pobierz część II
Protokół obrad III Zwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz część I    pobierz część II
Protokół obrad IV Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad V Zwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad VI Zwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad VII Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad VIII Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad IX Sprawozdawczo-Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad X Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad XI Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad XII Zwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad XIII Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad XIV Nadzwyczajnego (Sprawozdawczego) Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad XV Zwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz
Protokół obrad XVI Sprawozdawczo-Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego pobierz

DOKUMENTY FAI

Rozporządzenia FAI 2013 pobierz
Statut FAI pobierz
Kodeks sportowy FAI pobierz
Kodeks etyczny FAI pobierz – Biuro AP bardzo dziękuje Gdańskiemu Klubowi Balonowemu z którego środków zostało sfinansowane przetłumaczenie Kodeksu Etycznego FAI na język polski.