Finansowanie zadań

Finansowanie zadań z Ministerstwa Sportu w 2020 r.

Sposób wydatkowania dotacji z Ministerstwa Sportu na 2020 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w roku 2020 r.

 

Finansowanie zadań z Ministerstwa Sportu  w 2019r.

Sposób wydatkowania dotacji z Ministerstwa Sportu na 2019 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w roku 2019 r.