Finansowanie zadań

Finansowanie zadań z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2015r.

Sposób podziału dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2015 r. zgodnie z umową Nr 2015/0169/1108/Udot/1/DSW/ z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w roku 2015 r.

Finansowanie zadań z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2014r.

Sposób podziału dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2014 r. zgodnie z umową Nr 2014/0068/11108/Udot/1/DSW z dnia 17 marca 2014 r.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w roku 2014 r.

Finansowanie zadań z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2013r.

Sposób podziału dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2013 r. zgodnie z umową.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w roku 2013 r.

Finansowanie zadań z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2012r.

Sposób podziału dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2012 r. zgodnie z umową.

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w roku 2012 roku.

Finansowanie zadań z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2011r.

Komunikat

Decyzja Nr 37/1/2011, z dnia 4 marca 2011r. przyznająca stypendia sportowe zawodnikom/ zawodniczkom kadry narodowej od 01.01.2011r., określonym w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 37/1/2011.
Zadania w zakresie sportu wyczynowego w tym:

  • Przygotowania do Mistrzostw Świata lub Europy w sportach nieolimpijskich
  • Świadczenia stypendialne

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego w roku 2011

Finansowanie zadań z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2012 roku

Sposób podziału dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2012r. zgodnie z umową nr 2012/0103/0025/UDot/1/DSW z dnia 21.03.2012

Finansowanie zadań Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2010 r.

Komunikat

Zadania w zakresie sportu kwalifikowanego i młodzieżowego w tym:

  • Program przygotowań do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach nieolimpijskich
  • Świadczenia stypendialne

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). Źródłem przychodów Funduszu są wpływy pochodzące z dopłat do gier stanowiących monopol Państwa.

Plan finansowy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2010 dla Aeroklubu Polskiego obejmuje:

  • Program sport wszystkich dzieci (cykl 4 imprez)
  • Zakup sprzętu dla klubów modelarskich

Nagrody dla zawodników

W związku z pismem DSKM-50/26441/27098/10/AB, z dnia 6 września 2010 r. zawodnicy Aeroklubu Polskiego zostali wyróżnieni nagrodami.

Komunikat

Pismem znak: DSW49/25985/2011/AB z dnia 22 września 2011r. Aeroklub Polski został powiadomiony o uhonorowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki zawodników Aeroklubu Polskiego wyróżnieniami i nagrodami za osiagnięcie wysokich wyników sportowych na Mistrzostwach Świata i Europy w sportach lotniczych w 2011r.

pobierz plik PDF

Komunikat

Pismem znak: DSW50/29317/2011/AB z dnia 30 września 2011r. Aeroklub Polski został poinformowany o uhonorowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki zawodników Aeroklubu Polskiego wyróżnieniami i nagrodami za osiągnięcie wysokich wyników sportowych na Mistrzostwach Europy w sporcie samolotowym w dniach 29.08-03.09.2011r. na Węgrzech.

pobierz plik PDF

Komunikat

Pismem znak: DSW53/29582-84/2011/AB z dnia 11 października 2011r. Aeroklub Polski został powiadomiony o uhonorowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki zawodników Aeroklubu Polskiego wyróżnieniami i nagrodami za osiagnięcie wysokich wyników sportowych na Mistrzostwach Świata i Europy w sportach lotniczych w 2011r.

pobierz plik PDF

Świadczenia dla stypendystów

W związku z decyzją Nr 162/1/2010, z dnia 2 września 2010 r. zostały przyznane stypendia sportowe zawodnikom/ zawodniczkom kadry narodowej, określonym w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 162/1/2010.