Sprawozdania

Sprawozdania za rok 2017

Sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za rok 2017  pobierz
Opinia biegłego rewidenta pobierz
Sprawozdanie z działalności Aeroklubu Polskiego za rok 2017 pobierz
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za 2017 r. pobierz

Sprawozdania za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za rok 2016  pobierz
Opinia biegłego rewidenta pobierz
Sprawozdanie z działalności Aeroklubu Polskiego za rok 2016 pobierz

Sprawozdania za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za rok 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta pobierz
Sprawozdanie z działalności Aeroklubu Polskiego za rok 2015 pobierz

Sprawozdania za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za rok 2014 pobierz
Informacja dodatkowa do bilansu za 2014 rok pobierz
Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania za 2014 rok pobierz
Sprawozdanie z działalności Aeroklubu Polskiego za rok 2014 pobierz

Sprawozdania za rok 2013

Sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za rok 2013 pobierz
Informacja dodatkowa do bilansu za 2013 rok pobierz
Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania za 2013 rok pobierz
Sprawozdanie z działalności Aeroklubu Polskiego za rok 2013 pobierz

Sprawozdania za rok 2012

Sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za rok 2012 pobierz
Sprawozdanie z działalności Aeroklubu Polskiego za rokk 2012 pobierz

Sprawozdania za rok 2011

Sprawozdanie finansowe Aeroklubu Polskiego za rok 2011 pobierz
Sprawozdanie z działalności Aeroklubu Polskiego za rok 2011 pobierz