Uchwały władz statutowych AP

Uchwały Walnych Zgromadzeń / Kongresów w latach 1990 – 2023

Uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego

Rok 2023

Styczeń 2023

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
23.01.2023  43/XXI/2023 dot. powołania Marcina Chrząszcza na delegata GAC FAI w lataniu precyzyjnym.
27.01.2023 44/XXI/2023 dot. wyrażenia zgody na wprowadzenie rywalizacji w sporcie motoparalotniowych – zawody slalomowe w klasie ograniczonej
20.01.2023 45/XXI/2023 dot. przyznania premii rocznej Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego

Luty 2023

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
2.02.2023 46/XXI/2023 dot. zatwierdzenia składu kadry narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2023
8.02.2023 47/XXI/2023 dot. przyznania Złotych Medali Aeroklubu Polskiego
8.02.2023 48/XXI/2023 dot. przekazania szybowca Jantar std 3 SP-3384 w dyspozycję Komisji Szybowcowej
17.02.2023 49/XXI/2023 dot. przyznania odznaczeń przez Zarząd Aeroklubu Polskiego
15.02.2023 50/XXI/2023 dot. zmiany polityki rachunkowości Aeroklubu Polskiego
13.02.2023 51/XXI/2023 dot. podziału środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki
15.02.2023 52/XXI/2023 dot. uzupełnienia składu kadry narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2023

Marzec 2023

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
6.03.2023  53/XXI/2023 dot. sprzedaży szybowca i radiostacji Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polsiego
   

 Kwiecień 2023

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
   
   
   

Rok 2022

Styczeń 2022

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
15.01.2022  281/XX/2022 dot. zmiany polityki rachunkowości
31.01.2022 282/XX/2022 dot. zwołania XVI Sprawozdawczo – Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego

Luty 2022

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
8.02.2022  283/XX/2022 dot. przyznania złotych medali Aeroklubu Polskiego
10.02.2022 284/XX/2022 dot. zatwierdzenia podziału środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2022
10.02.2022 285/XX/2022 dot. zmiany załącznika nr 4 i 6 do regulaminu powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
17.02.2022 286/XX/2022 dot. zatwierdzenia składu kadry narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2022
18.02.2022 287/XX/2022 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego

Marzec 2022

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
1.03.2022  288/XX/2022 dot. zmiany załącznika nr 2 do regulaminu powoływania kadry narodowej Aeroklubu Polskiego
15.03.2022 289/XX/2022 dot. wykluczenia organizacji z Aeroklubu Polskiego
15.03.2022 290/XX/2022 dot. wyrażenia zgodny na zbycie szybowca
19.03.2022                            POCZĄTEK      ZARZĄDU     XXI      KADENCJI
19.03.2022 1/XXI/2022 dot. ustalenia składu Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego XXI kadencji
31.03.2022 2/XXI/2022 dot. przyznania odznaczeń
31.03.2022 3/XXI/2022 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż szybowca Jantar ACRO SP-3765
31.03.2022 4/XXI/2022 dot. zatwierdzenia zmiany załącznika nr 6 do regulaminu powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
31.03.2022 5/XXI/2022 dot. zmiany wynagrodzenia z tut. powołania na Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego

Kwiecień 2022

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
8.04.2022  6/XXI/2022 dot. wystąpienia o odznaczenia do FAI
7.04.2022 7/XXI/2022 dot. zatwierdzenia zmiany Regulaminu wykorzystania samolotów Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego

 Maj 2022

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
3.05.2022

8/XXI/2022 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2022

5.05.2022

9/XXI/2022 dot. powołania składu nowej Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR”

5.05.2022 10/XXI/2022 dot. powołania składu nowej Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie
5.05.2022 11/XXI/2022 dot. przyjęcia Żelazny Aerobatic sp. z o.o. w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego
5.05.2022 12/XXI/2022 dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2022
5.05.2022

13/XXI/2022 dot. powołania kierowników ekip na imprezy sportowe w roku 2022

5.05.2022

14/XXI/2022 dot. przyznania odznaczeń oraz Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego

Lipiec 2022

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
18.07.2022  11/XXI/2022/1 dot. ogłoszenia wyborów do Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego

Sierpień 2022

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
24.08.2022 15/XXI/2022 dot. odwołania Mirosława Jagiełły z funkcji Dyrektora Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
29.08.2022 16/XXI/2022 dot. powołania Pawła Michalskiego na funkcję Dyrektora Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego
25.08.2022 17/XXI/2022 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego
  18/XXI/2022 – uchylona
  19/XXI/2022 – uchylona
30.08.2022 20/XXI/2022 – dot. udzielenia pełnomocnictwa Pawłowi Michalskiemu ds. GOBLL

Wrzesień 2022

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
8.09.2022  21/XXI/2022 – dot. powołania nowych Przewodniczących Komisji Specjalnościowych
30.09.2022  22/XXI/2022 – dot. uchylenia uchwał
16.09.2022 23/XXI/2022 – dot. zmiany cennika w Regulaminie Licencjonowania Zawodników Aeroklubu Polskiego
16.09.2022 24/XXI/2022 – dot. zmiany stawki za usługi zarządzania lotniskami
27.09.2022 25/XXI/2022 – dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Rzeszowskiego
27.09.2022 26/XXI/2022 – powołania składu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego

Październik 2022

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
10.10.2022 27/XXI/2022 – dot. zmiany regulaminu Komisji Specjalnościowych
10.10.2022 28/XXI/2022 – dot. powołania składu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego.
19.10.2022 29/XXI/2022 – dot. zmiany załącznika nr 3 do Regulaminu Powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
19.10.2022 30/XXI/2022 – dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Częstochowskiego
20.10.2022  31/XXI/2022 dot. powołania podkomisji specjalnościowej – Podkomisji Akrobacji Szybowcowej
20.10.2022 32/XXI/2022 – dot.zatwierdzenia regulaminu wewnętrznego funkcjonowania Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego
20.10.2022 33/XXI/2022 – dot. zmiany trenera modelarskiej kadry narodowej Aeroklubu Polskiego
20.10.2022 34/XXI/2022 – dot.zatwierdzenia zmodyfikowanego składu komisji akrobacji lotniczej
20.10.2022 35/XXI/2022 – dot. przyznania Państwowej  Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie prawa do ubiegania się w FAI o organizację Mistrzostw Świata w sporcie samolotowym – w lataniu precyzyjnym w 2024 r.

Grudzień 2022

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
29.12.2022  36/XXI/2022 – dot. przyznania Medalu im. Czesława Tańskiego na wniosek Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego
30.12.2022 37/XXI/2022 – dot. wyrażenia ostatecznej zgody na sprzedaż przez Aeroklub Warmińsko – Mazurski nieruchomości położonych w Olsztynie przy ul. Sielskiej
30.12.2022 38/XXI/2022 – dot. powołania Przewodniczącego podkomisji Akrobacji Szybowcowej
30.12.2022 39/XXI/2022 – dot. powołania składu Podkomisji Akrobacji Szybowcowej
30.12.2022 40/XXI/2022 – dot.  zmiany zasad zawierania umów na organizację Mistrzostw Świata i Mistrzostw w Europy w oparciu o Regulamin przyznawania organizacji Imprez Aeroklubu Polskiego
30.12.2022 41/XXI/2022 – dot. powołania nowego członka Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego
30.12.2022 42/XXI/2022 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego na rok 2023
   

Rok 2021

Styczeń 2021

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
31.01.2021 Uchwała 244/XX/2021 dot. przyjęcia Stowarzyszenia FLY SPORT w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego

Luty 2021

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
15.02.2021 Uchwała 245/XX/2021 dot. wyrażenia ostatecznej zgody na sprzedaż nieruchomości przez Aeroklub Warmińsko – Mazurski
18.02.2021 Uchwała 246/XX/2021 dot. powołania składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2021
22.02.2021 Uchwała 247/XX/2021 dot. podziału środków z Ministerstwa Sportu na rok 2021
22.02.2021

Uchwała 248/XX/2021 dot. spisania nieściągalnych należności Aeroklubu Polskiego

Marzec 2021

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
15.03.2021 Uchwała 249/XX/2021 dot. zmiany Polityki Rachunkowości Aeroklubu Polskiego
15.03.2021 Uchwała 250/XX/2021 dot. zatwierdzenia zmiany regulaminu powoływania Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
24.03.2021

Uchwała 251/XX/2021 dot. odwołania Henryka Krupy z funkcji członka Komisji Modelarskiej

Kwiecień 2021

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
1.04.2021 Uchwała 252/XX/2021 dot. uzupełnienia składu Komisji Samolotowej
12.04.2021 Uchwała 253/XX/2021 dot. powołania kierowników ekip
12.04.2021 Uchwała 254/XX/2021 dot. przyjęcia LOT CREW sp. z o.o. w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego
12.04.2021 Uchwała 255/XX/2021 dot. przyjęcia Suwalskiej Szkoły Lotniczej w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego
21.04.2021 Uchwała 256/XX/2021 dot. opłat GOBLL na rzecz biura AP

Maj 2021

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
10.05.2021 Uchwała 257/XX/2021 dot. zwołania Zwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego
12.05.2021 Uchwała 258/XX/2021 dot. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Samolotowej
12.05.2021 Uchwała 259/XX/2021 dot. uzupełnienia składu Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego
12.05.2021 Uchwała 260/XX/2021 dot. zatwierdzenia powołania asystentów trenera w sporcie modelarskim
12.05.2021 Uchwała 261/XX/2021 dot. zmiany kalendarza imprez w sporcie samolotowym
1.05.2021 Uchwała 262/XX/2021 dot. zatwierdzenia zmiany załącznika nr 6 do regulaminu powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego (dot. dyscypliny sportu samolotowego)

Czerwiec 2021

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
12.06.2021 Uchwała 263/XX/2021 dot. powołania asystenta trenera ds. modeli małych form
na wniosek Komisji Modelarskiej
12.06.2021 Uchwała 264/XX/2021 dot. rozpatrzenia wniosku AWM ws. rezygnacji przez AP z opłaty – 20% wartości rozporządzania przez AWM działką stanowiącą część lotniska Olsztyn Dajtki
12.06.2021 Uchwała 265/XX/2021 dot. powołania Podkomisji Śmigłowców Ultralekkich w ramach Komisji Mikrolotowej
30.06.2021 Uchwała 266/XX/2021 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2021
20.06.2021 Uchwała 267/XX/2021 dot. zmiany stawek dla osób współpracujących (komisja sędziowska) na imprezach w sporcie samolotowym (latanie precyzyjne, rajdowe i ANR).

Lipiec 2021

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
7.07.2021 Uchwała 268/XX/2021 dot. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
28.07.2021 Uchwała 269/XX/2021 dot. uzupełnienia składu Komisji Modelarskiej

Sierpień 2021

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
17.08.2021 Uchwała 271/XX/2021 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej

Wrzesień 2021

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
20.09.2021 Uchwała 272/XX/2021 dot. zatwierdzenia zmiany regulaminu Motoparalotniowego Pucharu Polski.
20.09.2021 Uchwała 273/XX/2021 dot. wyrażenia zgodny na zbycie przez Aeroklub Warmińsko – Mazurski części nieruchomości.
20.09.2021 Uchwała 274/XX/2021 dot. zatwierdzenia modyfikacji załącznika nr 2 Regulaminu Powoływania Kadry Narodowej AP na rok 2022

Listopad 2021

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
2.11.2021 Uchwała 275/XX/2021 dot. zmiany asystenta trenera w sporcie modelarskim ds. kat. F5J
2.11.2021 Uchwała 276/XX/2021 dot. uzupełnienia składu Komisji Samolotowej

Grudzień 2021

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
1.12.2021 Uchwała 277/XX/2021 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego na rok 2022
17.12.2021 Uchwała 278/XX/2021 dot. przyjęcia w poczet członków Aeroklubu Polskiego Stowarzyszenia Sportów Lotniczych „Czerwonaki”
17.12.2021 Uchwała 279/XX/2021 dot. przyjęcia World Drone Pilots Organization w poczet członków Aeroklubu Polskiego
17.12.2021 Uchwała 280/XX/2021/P dot. zatwierdzenia ostatecznego podziału środków z MSiT na rok 2021

 

Rok 2020

Grudzień 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
11.12.2020 Uchwała 237/XX/2020 dot.podziału środków dodatkowych z Ministerstwa Sportu
11.12.2020 Uchwała 238/XX/2020 dot. przyjęcia Grudziądzkiego Klubu Balonowego w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego
21.12.2020 Uchwała 239/XX/2020 dot. przyznania medalu im. Czesława Tańskiego
21.12.2020 Uchwała 240/XX/2020 dot. zmiany regulaminu powoływania samolotowej kadry narodowej Aeroklubu Polskiego       Załącznik
21.12.2020 Uchwała 241/XX/2020 dot. przyjęcia Fundacji Lotnisko Leszno w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego.
23.12.2020 Uchwała 242/XX/2020 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego na 2021 r.        Załącznik
23.12.2020 Uchwała 243/XX/2020 dot. podziału działalności odpłatnej i nieodpłatnej organizacji pożytku publicznego

Listopad 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
2.11.2020 Uchwała 234/XX/2020 dot. przyjęcia stowarzyszenia AERO STATCLUB w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego
2.11.2020 Uchwała 235/XX/2020 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż szybowca ACRO SP – 3765
21.11.2020 Uchwała 236/XX/2020 dot. powołania trenera kardy narodowej w akrobacji szybowcowej

Październik 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
22.10.2020 Uchwała 232/XX/2020/P dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zakupu samolotu
23.10.2020 Uchwała 233/XX/2020 dot. wyrażenia zgody na wygaszenie prawa użytkowania wieczystego

 

Wrzesień 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
15.09.2020 Uchwała 229/XX/2020 dot. powołania komisji dla wyboru oferty dot. zakupu samolotu do holowania szybowców
15.09.2020 Uchwała 230/XX/2020 dot. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Aeroklub Warmińsko – Mazurski
25.09.2020 Uchwała 231/XX/2020 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Panu Stefanowi Malczewskiemu
25.09.2020 Uchwała 232/XX/2020 dot. wyrażenia zgody na odłączenie działki z lotniska Dajtki w Olsztynie

Sierpień 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
6.08.2020 Uchwała 226/XX/2020 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż szybowca Jantar 2b nr rej. SP-3391
18.08.2020 Uchwała 227/XX/2020 dot. zwołania XIV Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego
27.08.2020 Uchwała 228/XX/2020 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Podkarpackiego

Lipiec 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
3.07.2020 Uchwała 224/XX/2020 dot. powołania trenera mikrolotowej Kadry Narodowej
16.07.2020 Uchwała 225/XX/2020 dot. wyrażenia zgody na remont dachu kamienicy GOBLL

 

Czerwiec 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
2.06.2020 Uchwała 219/XX/2020 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2020.
2.06.2020 Uchwała 220/XX/2020 dot. przyjęcia Aeroklubu Ziemi Kołobrzeskiej w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego
2.06.2020 Uchwała 221/XX/2020 dot. zatwierdzenia regulaminu licencjonowania sędziów sportowych modelarstwa lotniczego i kosmicznego
6.06.2020 Uchwała 223/XX/2020 dot. potwierdzenia i ustalenia zakresu prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego

Maj 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
27.05.2020 Uchwała 217/XX/2020 dot. ustalenia zasad powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2021
28.05.2020 Uchwała 218/XX/2020 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Podkarpackiego

Kwiecień 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
23.04.2020 Uchwała 216/XX/2020 dot. wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy zarządu lotniskiem Aeroklubowi Szczecińskimu

Marzec 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
2.03.2020 Uchwała 211/XX/2020 dot. zmiany załącznika nr 2 do Regulaminu Powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
2.03.2020 Uchwała 212/XX/2020 dot. uzupełnienia składu Komisji Mikrolotowej
5.03.2020 Uchwała 213/XX/2020 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aerokluby Polskiego w 2020 r.
19.03.2020 Uchwała 214/XX/2020 dot. sprzedaży radiostacji na wniosek Komisji Szybowcowej
6.03.2020 Uchwała 215/XX/2020 dot. zatwierdzenia budżetu biura Aeroklubu Polskiego na 2020 r.

Luty 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
6.02.2020 Uchwała 203/XX/2020 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Łódzkiego
6.02.2020 Uchwała 204/XX/2020 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej
6.02.2020 Uchwała 205/XX/2020 dot. powołania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskego na rok 2020
7.02.2020 Uchwała 206/XX/2020 dot. przyznania dyplomu im. Czesława Tańskiego na wniosek Komisji Modelarskiej
13.02.2020 Uchwała 207/XX/2020 dot. przyznania premii kwartalnej dla Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego
19.02.2020 Uchwała 208/XX/2020 dot. przyjęcia Aeroklubu AVIATOR w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego
21.02.2020 Uchwała 209/XX/2020 dot. podziału środków z Ministerstwa Sportu na rok 2020 r.
21.02.2020 Uchwała 210/XX/2020 dot. zatwierdzenia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2020 r.

Styczeń 2020

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
17.01.2020 Uchwała 202/XX/2020 dot. powołania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskego na rok 2020

Rok 2019

Grudzień 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
5.12.2019 Uchwała 193/XX/2019 dot. rozdysponowania pozostałych środków z MSiT na 2019 r.
1.12.2019 Uchwała 194/XX/2019 dot. przyjęcia stowarzyszenia Żywiec Air Team w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego
1.12.2019 Uchwała 195/XX/2019 dot. przyjęcia stowarzyszenia Klub Balonowy Białystok w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego
16.12.2019 Uchwała 196/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń na wniosek WKS WAWEL
16.12.2019 Uchwała 197/XX/2019 dot. zatwierdzenia Regulaminu Przyznawania Organizacji Imprez
16.12.2019 Uchwała 198/XX/2019 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego na rok 2020
18.12.2019 Uchwała 199/XX/2019 dot. zatwierdzenia zmiany delegata do IPC FAI oraz zmian w składzie Komisji Spadochronowej
18.12.2019 Uchwała 200/XX/2019 dot. aktualizacji Kary Marketingowej członków reprezentacji Aeroklubu Polskiego
19.12.2019 Uchwała 201/XX/2019 dot. usunięcia AVIATOR – PARK PRZEMYSŁOWY MIROSŁAWICE sp. z o.o. z listy członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego

 

Listopad 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
1.11.2019 Uchwała 186/XX/2019 dot. wyrażenia zgody na wyodrębnienie hipoteki
5.11.2019 Uchwała 187/XX/2019 dot. zatwierdzenia wyboru nowego przewodniczącego Komisji Modelarskiej
12.11.2019 Uchwała 188/XX/2019 dot. zatwierdzenia kierownika ekipy na Mistrzostwa Świata Dronów Wyścigowych.
26.11.2019 Uchwała 189/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Białostockiego
26.11.2019 Uchwała 190/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Stalowowolskiego
29.11.2019 Uchwała 191/XX/2019 dot. wyrażenia zgody na podjęcie działań w celu uzyskania prawa organizacji imprez
29.11.2019 Uchwała 192/XX/2019 dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2019

 

Październik 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
1.10.2019 Uchwała 179/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Radomskiego
1.10.2019 Uchwała 180/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Podkarpackiego
23.10.2019 Uchwała 181/XX/2019 dot. zwołania XIII Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego ws. podjęcia decyzji o zakupie nieruchomości.
23.10.2019 Uchwała 182/XX/2019 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Panu Jerzemu Bonieckiemu
23.10.2019 Uchwała 183/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
23.10.2019 Uchwała 184/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
23.10.2019 Uchwała 185/XX/2019 dot. zmiany wynagrodzenia osoby Kierującej działem sportu AP

 

Wrzesień 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
4.09.2019 Uchwała 175/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń
9.09.2019 Uchwała 176/XX/2019 dot. uzupełnienia składu Komisji Modelarskiej
9.09.2019 Uchwała 177/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Łódzkiego
9.09.2019 Uchwała 178/XX/2019 dot. powołania trenera i asystenta trenera Samolotowej Kadry Narodowej

Sierpień 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
19.08.2019 Uchwała 167/XX/2019 dot. powołania Dyrektora Centralnych Pokazów Lotniczych w Rzeszowie z okazji 100 – lecia Aeroklubu Polskiego
19.08.2019 Uchwała 168/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Podkarpackiego
19.08.2019 Uchwała 169/XX/2019 dot. powołania Koordynatora pokazów lotniczych podczas Centralnych Pokazów Lotniczych w Rzeszowie z okazji 100 – lecia Aeroklubu Polskiego
19.08.2019 Uchwała 170/XX/2019 dot. powołania kierownika ekipy na 3 Szybowcowe Mistrzostwa Świata w Povullo
21.08.2019 Uchwała 171/XX/2019 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Panu Edwardowi Margańskiemu
25.08.2019 Uchwała 172/XX/2019 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej
27.08.2019 Uchwała 173/XX/2019 dot. zatwierdzenia budżetu operacyjnego Centralnych Pokazów Lotniczych z okazji 100-lecia Aeroklubu Polskiego
27.08.2019 Uchwała 174/XX/2019 dot. zlecenia przygotowania powództwa

Lipiec 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
16.07.2019 Uchwała 162/XX/2019 dot. zatwierdzenia sprawozdania OPP za 2018 r.
16.07.2019 Uchwała 163/XX/2019 dot. zmiany kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego w roku 2019
16.07.2019 Uchwała 164/XX/2019 dot. wyrażenia zgody na zmianę warunków współpracy z kancelarią adwokacką Czupajło & Ciskowski Kancelaria Adwokacka Sp. p
31.07.2019 Uchwała 165/XX/2019 dot. zawarcia aneksu do porozumienia trójstronnego z Miastem Leszno i Centralną Szkołą Szybowcową Aeroklubu Polskiego
31.07.2019 Uchwała 166/XX/2019 dot. przyznania premii kwartalnej dla Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego

Czerwiec 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
 10.06.2019 Uchwała 150/XX/2019 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
11.06.2019 Uchwała 151/XX/2019 dot. dotycząca przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Jeleniogórskiego
18.06.2019 Uchwała 152/XX/2019 dot. nominacji zawodników Aeroklubu Polskiego do medali sportów lotniczych FAI
19.06.2019 Uchwała 153/XX/2019 dot. przyznania Złotej Odznaki Za Zasługi Dla Aeroklubu Polskiego
25.06.2019 Uchwała 154/XX/2019 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
26.06.2019 Uchwała 155/XX/2019 dot. zmiany kierownika ekipy na Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów w 2019 r. 
26.06.2019 Uchwała 156/XX/2019 dot. odznaczenia Złotym Medalem Aeroklubu Polskiego
26.06.2019 Uchwała 157/XX/2019 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
28.06.2019 Uchwała 158/XX/2019 dot. uzupełnienie składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
27.06.2019 Uchwała 159/XX/2019 dot. budżetu obchodów 100-lecia Aeroklubu Polskiego
27.06.2019 Uchwała 160/XX/2019 dot. zmiany Regulaminu Pracy Zarządu Aeroklubu Polskiego
27.06.2019 Uchwała 161/XX/2019 dot. zmiany Regulaminu Komisji Specjalnościowych

Maj 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
 7.05.2019 Uchwała 135/XX/2019 dot. odznaczenia dyplomem honorowym im. Stanisława Skarżyńskiego na wniosek Aeroklubu Włocławskiego
7.05.2019 Uchwała 136/XX/2019 dot. odznaczenia tytułem i srebrną odznaką „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego” na wniosek Aeroklubu Włocławskiego
7.05.2019 Uchwała 137/XX/2019 dot. odznaczenia tytułem i odznaką „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” na wniosek Aeroklubu Włocławskiego
7.05.2019 Uchwała 138/XX/2019 dot. odznaczenia tytułem i złotą odznaką „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego” na wniosek Aeroklubu Włocławskiego
7.05.2019 Uchwała 139/XX/2019 dot. wsparcia wniosku Aeroklubu Włocławskiego dla odznaczenia Sławomira Sarnowskiego
7.05.2019 Uchwała 140/XX/2019 dot. przyznania tytułu i złotej odznaki „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”
7.05.2019 Uchwała 141/XX/2019 dot. przyznania tytułu i srebrnej odznaki „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”
7.05.2019 Uchwała 142/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Radomskiego
7.05.2019 Uchwała 143/XX/2019 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
7.05.2019 Uchwała 144/XX/2019 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego
8.05.2019 Uchwała 145/XX/2019 dot. ustalenia zakresu odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
12.05.2019 Uchwała 146/XX/2019 dot. zmiany terminu XII Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego
30.05.2019 Uchwała 147/XX/2019 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego na wniosek Prezesa Aeroklubu Polskiego
30.05.2019 Uchwała 148/XX/2019 dot. współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym ws. budowy pomnika
30.05.2019 Uchwała 149/XX/2019 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego

Kwiecień 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
 2.04.2019  Uchwała 123/XX/2019 dot. przyjęcia fundacji Nasz Aeroklub w poczet członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego
 2.04.2019  Uchwała 124/XX/2019 dot. przyjęcia spółki Lotnisko Leszno sp. z o.o. w poczet członków zwyczajnych AP
 2.04.2019  Uchwała 125/XX/2019 dot. przyznania odznaczeń i wyróżnień Aeroklubu Polskiego
 2.04.2019  Uchwała 126/XX/2019 dot. uzupełnienia kalendarza imprez na 2019 r.
 2.04.2019  Uchwała 127/XX/2019 dot. zatwierdzenia kierowników ekip na imprezy w 2019 r.
 5.04.2019  Uchwała 128/XX/2019 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2019
 5.04.2019  Uchwała 129/XX/2019 dot. rozpoznania odwołania Adama Malmona ws. odmowy przyznania licencji sportowej na rok 2019
 8.04.2019  Uchwała 130/XX/2019 dot. zmiany polityki rachunkowości
17.04.2019 Uchwała 131/XX/2019 dot. zwołania XI Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego
25.04.2019 Uchwała 132/XX/2019 dot. odwołania Pana Ryszarda Michalskiego z funkcji Sekretarza Generalnego oraz z funkcji osoby kierującej działem sportu Aeroklubu Polskiego
25.04.2019 Uchwała 133/XX/2019 dot. powołania Piotra Czarneckiego na Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego
25.04.2019 Uchwała 134/XX/2019 dot. powołania Piotra Czarneckiego na stanowisko osoby kierującej Działem Sportu Aeroklubu Polskiego

Marzec 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
 8.03.2019  Uchwała 100/XX/2019 dot.  podziału środków z ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2019   Załącznik
 15.03.2019  Uchwała 101/XX/2019 dot.  zwołania XI Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego
 21.03.2019  Uchwała 102/XX/2019 dot.  zmiany wynagrodzenia dyrektora Głównego Ośrodka Badań Lotniczo – Lekarskich Aeroklubu Polskiego
 14.03.2019  Uchwała 103/XX/2019 dot. powołania kierowników ekip w sporcie modelarskim w 2019 r.    Załącznik
 28.03.2019  Uchwała 104/XX/2919 dot. zatwierdzenia trenerów i asystentów trenerów Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
28.03.2019 Uchwała 105/XX/2019 dot. zatwierdzenia Zasad organizacji przedsięwzięć sportowych
28.03.2019 Uchwała 106/XX/2019 dot.  zatwierdzenia szczegółowych zasad powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego w modelarstwie lotniczym     Załącznik
28.03.2019 Uchwała 107/XX/2019 dot. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Licencjonowania Zawodników Aeroklubu Polskiego
28.03.2019 Uchwała 108/XX/2019 dot. uzupełnienia kalendarza imprez na rok 2019
28.03.2019 Uchwała 109/XX/2019 dot. pozyskania samochodu Ford Transit dla Aeroklubu Szczecińskiego
28.03.2019 Uchwała 110/XX/2019 dot. uzupełnienia składu Komisji Szybowcowej
28.03.2019 Uchwała 111/XX/2019 dot. powołania nowego Przewodniczącego Komisji Szybowcowej
28.03.2019 Uchwała 112/XX/2019 dot. sprzedaży szybowców Jantar 2B
28.03.2019 Uchwała 113/XX/2019 dot. akceptacji wniosków Aeroklubu Poznańskiego o państwowe odznaczenia
28.03.2019 Uchwała 114/XX/2019 dot. akceptacji wniosków Aeroklubu Poznańskiego o wyróżnienia MSiT
28.03.2019 Uchwała 115/XX/2019 dot. przyznania tytułu i srebrnej odznaki Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego
28.03.2019 Uchwała 116/XX/2019 dot. akceptacji wniosku Sekretarza Generalnego o nadanie przez MSiT Złotej Odznaki „Za zasługi dla sportu”
 28.03.2019  Uchwała 117/XX/2019 dot. przyznania brązowej odznaki Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego
28.03.2019 Uchwała 118/XX/2019 dot. przyznania srebrnej odznaki Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego
28.03.2019 Uchwała 119/XX/2019 dot. przyznania tytułu i odznaki „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”
28.03.2019 Uchwała 120/XX/2019 dot. przyznania tytułu i złotej odznaki „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego”
28.03.2019 Uchwała 121/XX/2019 dot. przyznania Złotych Medali Aeroklubu Polskiego
28.03.2019 Uchwała 122/XX/2019 dot.  zmian do preliminarza budżetowego AP w 2019 roku z uwzględnieniem planowanych kosztów obchodów 100 lecia AP

 

Luty 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
12.02.2019 Uchwała 85/XX/2019 dot. powołania składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2019     Załącznik
12.02.2019 Uchwała 86/XX/2019 dot. przyjęcia Paralotniowego Klubu Sportowego Sudety w poczet członków Aeroklubu Polskiego
12.02.2019 Uchwała 87/XX/2019 dot. dyspozycji spłaty kredytu hipotecznego Aeroklubu Polskiego w banku BGŻ BNP Pribas S.A.
21.02.2019 Uchwała 88/XX/2019 dot. przyznania Złotych Medali Aeroklubu Polskiego
21.02.2019 Uchwała 89/XX/2019 dot. uchwalenia nowego Regulaminu Trenera Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego    Załącznik
21.02.2019 Uchwała 90/XX/2019 dot. zatwierdzenia regulaminu szczegółowego powoływania Kadry Narodowej w sporcie spadochronowym
21.02.2019 Uchwała 91/XX/2019 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na 2019 r.    Załącznik
21.02.2019 Uchwała 92/XX/2019 dot. powołania nowego Przewodniczącego Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego
21.02.2019 Uchwała 93/XX/2019 dot. powołania nowego członka Komisji Samolotowej
21.02.2019 Uchwała 94/XX/2019 dot. zatwierdzenia kierowników ekip na zawody szybowcowe w 2019 i 2020 r.
21.02.2019 Uchwała 95/XX/2019 dot. wykluczenia Aeroklubu PLL LOT z członków Aeroklubu Polskiego
21.02.2019 Uchwała 96/XX/2019 dot.  uchylenia dodatku funkcyjnego Sekretarza Generalnego Ryszarda Michalskiego
21.02.2019 Uchwała 97/XX/2019 dot. dotycząca Ryszardowi Michalskiemu wykonywanie funkcji osoby kierującej działem sportu
27.02.2019 Uchwała 98/XX/2019 dot. przekazania otrzymanej darowizny na rzecz Aeroklubu Ziemi Lubuskiej
27.02.2019 Uchwała 99/XX/2019 dot. przyznania uprawnień dostępu do rachunku bankowego Aeroklubu Polskiego

Styczeń 2019

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
05.01.2019 Uchwała 79/XX/2019 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż szybowców
17.01.2019 Uchwała 80/XX/2019 dot. wyrażenia zgód na podjęcia starań o organizację imprez
17.01.2019 Uchwała 81/XX/2019 dot. wyrażenia zgód na podjęcia starań o organizację imprezy przez Aeroklub Lubelski
30.01.2019 Uchwała 82/XX/P/2019 dot. przyznania medalu im. Czesława Tańskiego
30.01.2019 Uchwała 83/XX/2019 dot. zatwierdzenia Instrukcja zarządzania oraz polityki bezpieczeństwa w systemie informatycznym „Posamkres” służącym do przetwarzania danych osobowych
30.01.2019 Uchwała 84/XX/2019 dot. zatwierdzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

Rok 2018

Grudzień 2018

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
17.12.2018 Uchwała 69/XX/2018 dot. ustalenia przeznaczenia środków uzyskanych z 1% za 2016 i 2017 r.
17.12.2018 Uchwała 70/XX/2018 dot. ustalenia przeznaczenia środków pochodzących z darowizny na rzecz działalności statutowej AP
17.12.2018 Uchwała 71/XX/2018 dot. ustalenia przeznaczenia środków uzyskanych z 1% za rok 2016 i 2017.
17.12.2018 Uchwała 72/XX/2018 dot. ustalenia przeznaczenia środków uzyskanych z umowy marketingowej z Miastem Radom
17.12.2018 Uchwała 73/XX/2018 dot. ustalenia przeznaczenia środków uzyskanych z 1% za rok 2017
19.12.2018 Uchwała 74/XX/2018 dot. przyznania Pucharu Prezydenta RP w uznaniu wybitnych osiągnięć sportowych w roku Stulecia Odzyskania Niepodległości.
19.12.2018 Uchwała 75/XX/2018 dot.  zatwierdzenia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego na 2018 r.
19.12.2018 Uchwała 76/XX/2018 dot. przyjęcia Stowarzyszenia Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”
19.12.2018 Uchwała 77/XX/2018 dot. zatwierdzenia preliminarza budżetu Aeroklubu Polskiego na 2019 r.
31.12.2018 Uchwała 78/XX/2018 dot. wydatkowania niewykorzystanych środków z MSiT za rok 2018

Listopad 2018

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
8.11.2018 Uchwała 65/XX/2018 dot. przyznania wyróżnień na wniosek Aeroklubu Pomorskiego
13.11.2018 Uchwała 66/XX/2018 dot. wyboru Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „ŻAR”
15.11.2018 Uchwała 67/XX/2018 dot. przyznania wyróżnień na wniosek Rady Seniorów Lotnictwa
 15.11.2018  Uchwała 68/XX/2018 dot. przyznania wyróżnień na wniosek Rady Seniorów Lotnictwa

Październik 2018

 DATA  NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
5.10.2018 Uchwała 50/XX/2018 dot. zatwierdzenia sprawozdania OPP za 2017 r.
 7.10.2018  Uchwała 51/XX/2018 dot. zmiany kierownika ekipy na MŚ F3U w Shenzhen w 2018 r.
11.10.2018 Uchwała 52/XX/2018 dot. powołania składu Podkomisji Dronowej
9.10.2018 Uchwała 53/XX/2018 dot. zwołania X Kongresu Aeroklubu Polskiego w celu wyboru nowej Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
9.10.2018 Uchwała 54/XX/2018 dot. zatwierdzenia projektu porządku obrad X Kongresu Aeroklubu Polskiego
9.10.2018 Uchwała 55/XX/2018 dot. uzupełnienia składu Komisji Modelarskiej
 12.10.2018  Uchwała 56/XX/2018 dot. zmiany uchwały 40/XX/2018 dot. sposobu rozdysponowania środków z 1% za 2016 r.
 22.10.2018  Uchwała 57/XX/2018 dot. odwołania członków Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
22.10.2018 Uchwała 58/XX/2018 dot. dot. powołania pełnomocnika do wykonywania obowiązków wspólnika – Aeroklubu Polskiego w spółce Aero Partner sp. z o.o.
22.10.2018 Uchwała 59/XX/2018 dot. zmiany Regulaminu Pracy Zarządu Aeroklubu Polskiego
22.10.2018 Uchwała 60/XX/2018 dot. zmiany w składzie Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego
22.10.2018 Uchwała 61/XX/2018 dot. powołania kierownika ekipy na Mikrolotowe Mistrzostwa Świata w Egipcie w 2018 r.
22.10.2018 Uchwała 62/XX/2018 dot. wyrażenia zgody na podjęcie przez Aeroklub Pomorski starań o organizację Mistrzostw Europy w Akrobacji Samolotowej w kategorii Advanced w 2019 r.
22.10.2018 Uchwała 63/XX/2018 dot. powołania Ireneusza Oziembały do Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej AP w Lesznie.
31.10.2018 Uchwała 64/XX/2018 dot. zmiany Regulaminu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego

Wrzesień 2018

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
 4.09.2018  Uchwała 37/XX/2018 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Panu Witoldowi Ostrowskiemu.
 4.09.2018  Uchwała 38/XX/2018 dot. uzupełnienia składu modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na 2018 r.
 11.09.2018  Uchwała 39/XX/2018 dot. wyrażenia zgody na zawarcia przez Aeroklub Polski porozumienia z Miastem Leszno i Centralną Szkołą Szybowcową Aeroklubu Polskiego w Lesznie
11.09.2018 Uchwała 40/XX/2018 dot. sposobu rozdysponowania środków z 1% za 2016 r.
11.09.2018 Uchwała 41/XX/2018 dot. powołania komisji audytowej ws. Otwartych Mistrzostwach Polski w Indoor Skydivingu -Katowice 2017 i 2018
11.09.2018 Uchwała 42/XX/2018 dot.powołania Przewodniczącego Podkomisji Dronowej
11.09.2018 Uchwała 43/XX/2018 dot. przyznania darowizny
11.09.2018 Uchwała 44/XX/2018 dot. zmiany kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego
 25.09.2018  Uchwała 45/XX/2018 dot. ustalenia nowych stawek wynagrodzenia z tytułu zarządzania lotniskami
 25.09.2018  Uchwała 46/XX/2018 dot. zmiany Regulaminu Licencjonowania Klubów Sportowych i Regulaminu Licencjonowania Zawodników
 25.09.2018  Uchwała 47/XX/2018 dot. przyznania odznaczenia „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” dla Konrada Gapińskiego
25.09.2018 Uchwała 48/XX/2018 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Kujawskiego
26.09.2018 Uchwała 49/XX/2018 dot. zatwierdzenia zmian do treści porozumienia z Miastem Leszno i Centralną Szkołą Szybowcową AP

 

Sierpień 2018

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
29.08.2018 Uchwała 35/XX/2018 dot. wyrażenia zgody na przeniesienie w formie umowy nieodpłatnego przeniesienia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz własności budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość na rzecz Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego
29.08.2018 Uchwała 36/XX/2018 dot. odznaczenia Zygmunta Bąka Dyplomem Honorowym im. Stanisława Skarzyńskiego

Lipiec 2018

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
11.07.2018 Uchwała 34/XX/2018  dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej

Czerwiec 2018

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
3.06.2018 Uchwała 17/XX/2018 dot. zmiany Kierownika Reprezentacji podczas 21 Rajdowych Mistrzostw Świata w Dubnicy.
3.06.2018 Uchwała 18/XX/2018 dot. zatwierdzenia zmian Zasad Kwalifikacji do Kadry Narodowej AP w sporcie samolotowym.
3.06.2018 Uchwała 19/XX/2018 dot. wyrażenia zgody na budowę hal pnemuatycznych na terenie lotniska Dajtki – na wniosek Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego.
3.06.2018 Uchwała 20/XX/2018 dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
6.06.2018 Uchwała 21/XX/2018 dot zmiany umowy spółki Aero Partner sp. z o.o.
28.06.2018 Uchwała 22/XX/2018 dot. uzupełnienia składu Zarządu Aeroklubu Polskiego
28.06.2018 Uchwała 23/XX/2018 dot. ponownego powołania Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego XX kadencji
28.06.2018 Uchwała 24/XX/2018 dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Aeroklubu Polskiego z 14.04.2018 r.
28.06.2018 Uchwała 25/XX/2018 dot. zmian składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na 2018 r.
28.06.2018 Uchwała 26/XX/2018 dot. zatwierdzenia załącznika nr 4 regulaminu powoływania Kadry Narodowej AP – w sporcie lotniowo – paralotniowym
28.06.2018 Uchwała 27/XX/2018 dot. przyjęcia w poczet członków Aeroklubu Polskiego Stowarzyszenia Szybowcowy Szczecin
28.06.2018 Uchwała 28/XX/2018 dot. przyznania odznaczeń: „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”
28.06.2018 Uchwała 29/XX/2018 dot. zasad rozliczania przejazdów służbowych członków ZAP, KRAP oraz SG AP w Aeroklubie Polskim
28.06.2018 Uchwała 30/XX/2018 dot. zmiany przedstawiciela Aeroklubu Polskiego w Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa cywilnego
28.06.2018 Uchwała 31/XX/2018 dot. zmiany Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego
28.06.2018 Uchwała 32/XX/2018 dot. rozszerzenia składu Komisji Specjalnościowych
28.06.2018 Uchwała 33/XX/2018 dot. przyznania medalu Czesława Tańskiego – Liceum Ogólnokształcące im. Puszczy Mariańskiej

 

Maj 2018

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
25.05.2018 Uchwała 15/XX/2018 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2018.
25.05.2018 Uchwała 16/XX/2018 dot. powołania nowego Przewodniczącego Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego

 

Kwiecień 2018

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
9.04.2018 Uchwała 1/XX/2018 dot. zmiany składu Radcy Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie
14.04.2018 Uchwała 2/XX/2018 dot. udzielenia pełnomocnictw do rachunków bankowych Aeroklubu Polskiego
14.04.2018 Uchwała 3/XX/2018 dot. powołania trenera Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego w sporcie samolotowym
14.04.2018 Uchwała 4/XX/2018 dot. powołania asystenta trenera Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego w sporcie samolotowym
14.04.2018 Uchwała 5/XX/2018 dot. zatwierdzenia kierownika ekipy na 21 Rajdowe Samolotowe Mistrzostwa Świata w Dubnice w 2018 r.
14.04.2018 Uchwała 6/XX/2018 dot. uzupełnienia składu Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego
14.04.2018 Uchwała 7/XX/2018 dot. uzupełnienia składu Komisji Spadochronowej Aeroklubu Polskiego
14.04.2018 Uchwała 8/XX/2018 dot. zatwierdzenia kierowników ekip Aeroklubu Polskiego na imprezy międzynarodowe w 2018 r.
14.04.2018 Uchwała 9/XX/2018 dot. przyjęcia w poczet członków Aeroklubu Polskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
14.04.2018 Uchwała 10/XX/2018 dot. uchwalenia Regulaminu Organizacji Pożytku Publicznego Aeroklubu Polskiego
14.04.2018 Uchwała 11/XX/2018 dot. uchwalenia nowego Regulaminu Pracy Prezydium i Zarządu Aeroklubu Polskiego
19.04.2018 Uchwała 12/XX/2018 dot. dot. uzupełnienia składu Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego
19.04.2018 Uchwała 13/XX/2018 dot. zatwierdzenia budżetu Biura Aeroklubu Polskiego na 2018 r.
  Uchwała 14/XX/2018 – nie podjęta

 

Marzec 2018

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
3.03.2018 Uchwała 604/XIX/2018 dot. przyjęcia Aeroklubu Grudziądzkiego w poczet członków Aeroklubu Polskiego
3.03.2018 Uchwała 605/XIX/2018 dot. przystąpienia Aeroklubu Polskiego do Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich
3.03.2018 Uchwała 606/XIX/2018 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego
3.03.2018 Uchwała 607/XIX/2018 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego
3.03.2018 Uchwała 608/XIX/2018 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego
3.03.2018 Uchwała 609/XIX/2018 dot. zmiany Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego
17.03.2018 Uchwała 610/XIX/2018 dot. wyrażenia zgody na organizację Mistrzostw Świata Modeli Kosmicznych w 2018 r. przez Aeroklub Włocławski
17.03.2018 Uchwała 611/XIX/2018 dot. przyznania Złotej Odznaki za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego
22.03.2018 Uchwała 612/XIX/2018 dot. przyznania Krzysztofowi Kubryńskiemu medalu im. Czesława Tańskiego za 2016 r.
20.03.2018 Uchwała 613/XIX/2018 dot. przekazania Aeroklubowi Grudziądzkiemu praw do wierzytelności dot. nakładów na hangar w Grudziądzu.
23.03.2018 Uchwała 614/XIX/2018 dot. przedłożenia sprawozdania z działalności Aeroklubu Polskiego oraz sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2017 r. IX Sprawozdawczo – Wyborczemu Kongresowi Aeroklubu Polskiego

 

Luty 2018

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
3.02.2018 Uchwała 574/XIX/2018 dot. powołania przewodniczącego Komisji Balonowej
3.02.2018 Uchwała 575/XIX/2018 dot. dot. zwołania IX Sprawozdawczo – Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego
3.02.2018 Uchwała 576/XIX/2018 dot. wyrażenia zgody na rozbiórkę i zbycie konstrukcji stalowej hangaru
3.02.2018 Uchwała 577/XIX/2018 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Bielsko-Bialskiego
3.02.2018 Uchwała 578/XIX/2018 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez w sporcie balonowym
3.02.2018 Uchwała 579/XIX/2018 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez w sporcie mikrolotowym
3.02.2018 Uchwała 580/XIX/2018 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez w sporcie modelarskim
3.02.2018 Uchwała 581/XIX/2018 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez w sporcie lotniowym i paralotniowym
3.02.2018 Uchwała 582/XIX/2018 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez w sporcie samolotowym
3.02.2018 Uchwała 583/XIX/2018 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez w sporcie akrobacji lotniczej
3.02.2018 Uchwała 584/XIX/2018 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez w sporcie szybowcowym
3.02.2018 Uchwała 585/XIX/2018 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez w sporcie spadochronowym
3.02.2018 Uchwała 586/XIX/2018 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez w sporcie śmigłowcowym
3.02.2018 Uchwała 587/XIX/2018 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
8.02.2018 Uchwała 588/XIX/2018 dot. zmian w regulaminie licencjonowania zawodników Aeroklubu Polskiego
22.02.2018 Uchwała 589/XIX/2018 dot. wyboru oferty i wyrażenia zgody na sprzedaż garaży na ul. Złocienia 5
28.02.2018 Uchwała 590/XIX/2018 dot. powołania składu Komisji Samolotowej
28.02.2018 Uchwała 591/XIX/2018 dot. zatwierdzenia składu Komisji Śmigłowcowej
28.02.2018 Uchwała 592/XIX/2018 dot. zatwierdzenia składu Komisji Modelarskiej
28.02.2018 Uchwała 593/XIX/2018 dot. zatwierdzenia składu Komisji Akrobacji Lotniczej
28.02.2018 Uchwała 594/XIX/2018 dot. zatwierdzenia składu Komisji Szybowcowej
28.02.2018 Uchwała 595/XIX/2018 dot. zatwierdzenia składu Komisji Lotniowo – Paralotniowej
28.02.2018 Uchwała 596/XIX/2018 dot. zatwierdzenia składu Komisji Spadochronowej
28.02.2018 Uchwała 597/XIX/2018 dot. zatwierdzenia składu Komisji Mikrolotowej
28.02.2018 Uchwała 598/XIX/2018 dot. zatwierdzenia składu Komisji Balonowej
28.02.2018 Uchwała 599/XIX/2018 dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej
28.02.2018 Uchwała 600/XIX/2018 dot. powołania Szefów Ekip na 35 Szybowcowe Mistrzostwa Świata
28.02.2018 Uchwała 601/XIX/2018 dot. przyjęcia rezygnacji Trenera Szybowcowej Kadry Narodowej Juniorów i powołania asystenta Trenera Szybowcowej Kadry Narodowej
28.02.2018 Uchwała 602/XIX/2018 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Rzeszowskiego
28.02.2018 Uchwała 603/XIX/2018 dot. podziału środków z MSiT

Styczeń 2018

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
12.01.2018 Uchwała 561/XIX/2018 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Krakowskiego
12.01.2018 Uchwała 562/XIX/2018 dot. zatwierdzenia budżetu GOBLL na 2018 r.
12.01.2018 Uchwała 563/XIX/2018 dot. wyrażenia zgody na przekazanie wierzytelności na rzecz Aeroklubu Jeleniogórskiego.
15.01.2018 Uchwała 564/XIX/2018 dot. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych AP spółki AVIATOR – PARK PRZEMYSŁOWY MIROSŁAWICE sp. z o.o.
31.01.2018 Uchwała 565/XIX/2018 dot. powołania Przewodniczącego Komisji Mikrolotowej
31.01.2018 Uchwała 566/XIX/2018 dot. rozstrzygnięcia wyborów Przewodniczącego Komisji Szybowcowej
31.01.2018 Uchwała 567/XIX/2018 dot. powołania Przewodniczącego Komisji Modelarskiej
31.01.2018 Uchwała 568/XIX/2018 dot. powołania Przewodniczącego Komisji Lotniowo – Paralotniowej
31.01.2018 Uchwała 569/XIX/2018 dot. powołania Przewodniczącego Komisji Spadochronowej
31.01.2018 Uchwała 570/XIX/2018 dot. powołania Przewodniczącego Komisji Akrobacji Lotniczej
31.01.2018 Uchwała 571/XIX/2018 dot. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Samolotowej
31.01.2018 Uchwała 572/XIX/2018 dot. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Śmigłowcowej
31.01.2018 Uchwała 573/XIX/2018 dot. doboru osoby do składu Zarządu Aeroklubu Polskiego

Rok 2017

Grudzień 2017

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
1.12.2017 Uchwała 548/XIX/2017 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Częstochowskiego
1.12.2017 Uchwała 549/XIX/2017 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Łódzkiego
8.12.2017 Uchwała 550/XIX/2017 dot. przyznania Panu Norbertowi Suwała Dyplomu im. Czesława Tańskiego
13.12.2017 Uchwała 551/XIX/2017 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
12.12.2017 Uchwała 552/XIX/2017 dot. przyjęcia w poczet członków AP Lotniczego Klubu Sportowego „Zefir” sp. z o.o.
16.12.2017 Uchwała 553/XIX/2017 dot. zatwierdzenia podziału środków dodatkowych z MSiT na rok 2017
14.12.2017 Uchwała 554/XIX/2017 dot. potwierdzenia i ustalenia zakresu prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
16.12.2017 Uchwała 555/XIX/2017 dot. ponownego konkursu ofert ws sprzedaży szybowca Jantar Std 3 nr rej. SP-3331
16.12.2017 Uchwała 556/XIX/2017 dot. warunkowej rezygnacji przez Aeroklub polski z prawa użytkowania lądowiska Szymanów
21.12.2017 Uchwała 557/XIX/2017 dot. powództwa przeciwko bankowi PKO BP
23.12.2017 Uchwała 558/XIX/2017 dot. wyboru wariantu wniesienia powództwa przeciwko bankom BGŻ BNP Pariba oraz PKO BP
29.12.2017 Uchwała 559/XIX/2017 dot. nominacji Sebastiana Kawy do medalu Lilienthala
31.12.2017 Uchwała 560/XIX/2017 dot. zatwierdzenia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2018 <załącznik>

 

Listopad 2017

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
13.11.2017 Uchwała 539/XIX/2017 dot. przyznania premii dla Macieja Stroińskiego
16.11.2017 Uchwała 540/XIX/2017 dot. powództwa przeciwko bankowi BGŻ BNP Paribas
18.11.2017 Uchwała 541/XIX/2017 dot. przyznania dodatku funkcyjnego dla Ryszarda Michalskiego z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Generalnego
18.11.2017 Uchwała 542/XIX/2017 dot. zatwierdzenia regulaminu powoływania balonowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
18.11.2017 Uchwała 543/XIX/2017 dot. udzielenia pracownikowi biura pełnomocnictwa do rachunków bankowych
21.11.2017 Uchwała 544/XIX/2017 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Stalowowolskiego
29.11.2017 Uchwała 545/XIX/2017 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Stalowowolskiego
29.11.2017 Uchwała 546/XIX/2017 dot. przyjęcia w poczet członków Aeroklubu Polskiego – Pilskiego Klubu Modelarzy Lotniczych
29.11.2017 Uchwała 547/XIX/2017 dot. wyrażenia zgody na podjęcie przez Aerotunel sp. z o.o. SK starań przed FAI o organizację 4 Pucharu Świata w Indoor Skydivingu oraz 2 Mistrzostw Europy w Indoor Skydivingu w 2020 r

Październik 2017

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
14.10.2017 Uchwała 531/XIX/2017 dot. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego
14.10.2017 Uchwała 532/XIX/2017 dot. przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Wojciecha Kosa z funkcji członka Rady Górskiej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego „Żar”
14.10.2017 Uchwała 533/XIX/2017 dot. zmiany regulaminu Komisji Specjalnościowych oraz przedłużenia obecnej kadencji Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego
14.10.2017 Uchwała 534/XIX/2017 dot. odznaczenia Mariusza Jarmuszczaka Tytułem i Odznaką Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego
14.10.2017 Uchwała 535/XIX/2017 dot. ogłoszenia wyborów Przewodniczących do Komisji Specjalnościowych
31.10.2017 Uchwała 536/XIX/2017 dot. zamiaru ponownej próby sprzedaży szybowca Jantar Std 3”, nr rej. SP-3331,
31.10.2017 Uchwała 537/XIX/2017 dot. przyjęcia rezygnacji Macieja Stroińskiego z funkcji Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego
31.10.2017 Uchwała 538/XIX/2017 dot. powołania Ryszarda Michalskiego na stanowisko Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego.

Wrzesień 2017

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
1.09.2017 Uchwała 522/XIX/2017 dot. przyznania tytułów i odznak „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” na wniosek Klubu Balonowego Stalowa Wola
5.09.2017 Uchwała 523/XIX/2017 dot. dotycząca zamiaru sprzedaży szybowców
9.09.2017 Uchwała 524/XIX/2017 dot. zatwierdzenia zmiany zasad kwalifikacji do Kadry Narodowej w sporcie samolotowym.
9.09.2017 Uchwała 525/XIX/2017 dot. przyznania Złotej Odznaki Za Zasługi Dla Aeroklubu Polskiego
9.09.2017 Uchwała 526/XIX/2017 dot. przyjęcia rezygnacji członka Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej w Lesznie.
9.09.2017 Uchwała 527/XIX/2017 dot. wyznaczenia celów Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego
25.09.2017 Uchwała 528/XIX/2017 dot. zatwierdzenia podziału dodatkowych środków z MSiT na rok 2017
25.09.2017 Uchwała 529/XIX/2017 zatwierdzenia oceny startów członków Kadry Narodowej na TWG 2017
30.09.2017 Uchwała 530/XIX/2017 dot. sprzedaży szybowca SZD-51-1 „Junior”, nr rej. SP 3304

 

Sierpień 2017

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
2.08.2017 Uchwała 505/XIX/2017 dot. wyrażenia zgody na zakup urządzenia medycznego – Perymetr PTS-920
4.08.2017 Uchwała 506/XIX/2017 dot. odznaczenia Jerzego Makuli Złotym Medalem Aeroklubu Polskiego
4.08.2017 Uchwała 507/XIX/2017 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej
4.08.2017 Uchwała 508/XIX/2017 dot. zmiany Kierownika Ekipy na 14 Mikrolotowe Mistrzostwa Europy na Węgrzech
11.08.2017 Uchwała 509/XIX/2017 dot. uzupełnienia Balonowej Kadry Narodowej Kobiet Aeroklubu Polskiego na rok 2017
11.08.2017 Uchwała 510/XIX/2017 dot. uzupełnienia Kalendarza Imprez Aeroklubu Polskiego na rok 2017
11.08.2017 Uchwała 511/XIX/2017 dot. upoważnienia Prezesa Aeroklubu Polskiego oraz SG AP do złożenia oświadczenia w imieniu Aeroklubu Polskiego
17.08.2017 Uchwała 512/XIX/2017 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego
17.08.2017 Uchwała 513/XIX/2017 dot. przyznania tytułu i odznaki Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego
17.08.2017 Uchwała 514/XIX/2017 dot. przyznania Dyplomu Honorowego im. Stanisława Skarżyńskiego
17.08.2017 Uchwała 515/XIX/2017 dot. przyznania tytułu „Ambasador Polskiego Lotnictwa”
17.08.2017 Uchwała 516/XIX/2017 dot. przyznania Złotej Odznaki za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego
17.08.2017 Uchwała 517/XIX/2017 dot. przyznania Brązowej Odznaki za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego
17.08.2017 Uchwała 518/XIX/2017 dot. przyznania Srebrnej Odznaki za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego
21.08.2017 Uchwała 519/XIX/2017 dot. zmiany Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego
23.08.2017 Uchwała 520/XIX/2017 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
23.08.2017 Uchwała 521/XIX/2017 dot. dotycząca powołania Podkomisji Dronowej

 

Lipiec 2017

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
3.07.2017 Uchwała 500/XIX/2017 dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy intencyjnej dot. rozbudowy i przebudowy lotniska w Płocku EPPL.
11.07.2017 Uchwała 501/XIX/2017 dot. zlecenia wykonania opinii prawnej
18.07.2017 Uchwała 502/XIX/2017 dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej
25.07.2017 Uchwała 503/XIX/2017 dot. zmiany Kierownika Ekipy na X Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów na Litwie
25.07.2017 Uchwała 504/XIX/2017 dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej

Czerwiec 2017

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
2.06.2017 Uchwała 496/XIX/2017 dot. przyznania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Ziemi Lubuskiej
6.06.2017 Uchwała 497/XIX/2017 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
22.06.2017 Uchwała 498/XIX/2017 dot. odwołania Pana Jakuba Drzewińskiego z funkcji trenera Kadry Narodowej Seniorów i Juniorów Aeroklubu Polskiego w sporcie lotniczym.
24.06.2017 Uchwała 499/XIX/2017 dot. zatwierdzenia założeń startów i zadań wynikowych na TWG 2017

Maj 2017

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
5.05.2017 Uchwała 482/XIX/2017 dot. przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016
5.05.2017 Uchwała 483/XIX/2017 dot. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności AP za rok 2016
7.05.2017 Uchwała 484/XIX/2017 dot. przyjęcia w poczet członków Aeroklubu Polskiego Sanockiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych
12.05.2017 Uchwała 485/XIX/2017 dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego
15.05.2017 Uchwała 486/XIX/2017 dot. przedsądowego zawezwania do ugody banku BGŻ BNP Paribas S.A.
17.05.2017 Uchwała 487/XIX/2017 dot. nadania wyróżnień za zasługi dla Aeroklubu Polskiego.
19.05.2017 Uchwała 488/XIX/2017 dot. powołania Pana Macieja Stroińskiego na stanowisko Sekretarza Generalnego – Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu Polskiego
19.05.2017 Uchwała 489/XIX/2017 dot. zasad wynagradzania Pana Macieja Stroińskiego powołanego na stanowisko Sekretarza Generalnego – Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu Polskiego
22.05.2017 Uchwała 490/XIX/2017 dot. przyznania Panu Januszowi Kubickiemu Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego
22.05.2017 Uchwała 491/XIX/2017 dot. przyznania Panu Stanisławowi Bieńkowskiemu Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego
22.05.2017 Uchwała 492/XIX/2017 dot. przyznania Panu Leszkowi Banachowi Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego
26.05.2017 Uchwała 493/XIX/2017 dot. zwołania VIII Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego dla wyboru nowej Komisji Rewizyjnej
30.05.2017 Uchwała 494/XIX/2017 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż skrzydeł paralotniowych
26.05.2017 Uchwała 495/XIX/2017 dot. przynania Panu Andrzejowi Sarata złotej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego

Kwiecień 2017

   
DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
8.04.2017 Uchwała 472/XIX/2017 dot. uzupełnienia kalendarza imprez sportowych AP w sporcie spadochronowym
8.04.2017 Uchwała 473/XIX/2017 dot. uzupełnienia kalendarza imprez sportowych AP w sporcie modelarskim
8.04.2017 Uchwała 474/XIX/2017 dot. uzupełnienia kalendarza imprez sportowych AP o Szybowcowe Mistrzostwa Polski w Wyścigach Szybowcowych.
8.04.2017 Uchwała 475/XIX/2017 dot. wyrażenia zgody na zakup tympanometru
13.04.2017 Uchwała 476/XIX/2017 dot. zlecenia wystąpienia z powództwem ws. ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
13.04.2017 Uchwała 477/XIX/2017 dot. ustanowienia pełnomocnika ds. podatku od nieruchomości lotniska w Lesznie.
23.04.2017 Uchwała 478/XIX/2017 dot. wyrażenia zgody na podjęcie przez Aeroklub Włocławski starań o przyznanie przez FAI prawa organizacji imprez sportowych
23.04.2017 Uchwała 479/XIX/2017 dot. wyrażenia zgody na przyznanie prawa organizacji Mistrzostw Europy Modeli Kosmicznych w 2017 r. Aeroklubowi Włocławskiemu.
24.04.2017 Uchwała 480/XIX/2017 dot. udzielenia pracownikom Biura Aeroklubu Polskiego pełnomocnictw do rachunków bankowych.
27.04.2017 Uchwała 481/XIX/2017 dot. uzupełnienia kalendarza imprez na rok 2017.

Marzec 2017

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
7.03.2017 Uchwała 461/XIX/2017 dot. dotycząca zatwierdzenie ryczałtów sędziowskich w sporcie lotniczym
7.03.2017 Uchwała 462/XIX/2017 dotycząca potwierdzenie stanowiska Zarządu AP z dnia 4 marca 2017 r. skierowanego do Komisji Rewizyjnej AP
11.03.2017 Uchwała 463/XIX/2017 dot. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych AP stowarzyszenia: Mieleckie Towarzystwo Rakietowe
11.03.2017 Uchwała 464/XIX/2017 dot. dot. wniosku Komisji Rewizyjnej AP w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego
11.03.2017 Uchwała 465/XIX/2017 – Uchylona
13.03.2017 Uchwała 466/XIX/2017 dot. zmiany porządku obrad VI Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu AP
15.03.2017 Uchwała 467/XIX/2017 dot. wyrażenia zgody na podjęcie starań o przyznanie przez FAI organizacji IV Mistrzostw Świata Balonów na grzane powietrze – juniorów
16.03.2017 Uchwała 468/XIX/2017 dot. zmiany terminu VI Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu AP
23.03.2017 Uchwała 469/XIX/2017 dot. powołania Pana Ryszarda Michalskiego do Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
31.03.2017 Uchwała 470/XIX/2017 dot. zmiany porządku obrad VI Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu AP
31.03.2017 Uchwała 471/XIX/2017 dotycząca zwołania na wniosek KRAP Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego

Luty 2017

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
4.02.2017 Uchwała 451/XIX/2017 dot. odznaczenia OSiR w Suwałkach Złotym Medalem Aeroklubu Polskiego
4.02.2017 Uchwała 452/XIX/2017 dot. przyznania Adamowi Galasowi tytułu i odznaki Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego
4.02.2017 Uchwała 453/XIX/2017 dot. przyznania Czesławowi Renkiewiczowi tytułu i odznaki Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego
4.02.2017 Uchwała 454/XIX/2017 dot. przyznania Grzegorzowi Kochanowiczowi tytułu i odznaki Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego
4.02.2017 Uchwała 455/XIX/2017 dot. przyznania Jadwidze Olbryś tytułu i odznaki Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego
4.02.2017 Uchwała 456/XIX/2017 dot. uchylenia uchwały ZAP nr 86/44/XIX/2014 z 22.09.2014 r. oraz wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu Toyota Hiace
4.02.2017 Uchwała 457/XIX/2017 dot. rezygnacji AP z członkostwa w EAS
13.02.2017 Uchwała 458/XIX/2017 dot. zmiany wynagrodzenia Dyrektora GOBLL – Mirosława Jagiełło
10.02.2017 Uchwała 459/XIX/2017 dot. dotycząca przyjęcia stanowiska AP ws. szczegółowych uzgodnień z Aeroklubem Jeleniogórskim dot. lotniska w Jeleniej Górze
22.02.2017 Uchwała 460/XIX/2017 dot. zatwierdzenia stanowiska ws. wniosków Komisji Rewizyjnej AP

Styczeń 2017

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
30.01.2017 Uchwała 450/XIX/2017 dot. dot. wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa
30.01.2017 Uchwała 449/XIX/2017 dot. wyrażenia zgody na udzielenie pełnomocnictwa
25.01.2017 Uchwała 448/XIX/2017 dot. nominacji Ireneusza Cieślaka do Dyplomu Montgolfierów
5.01.2017 Uchwała 445/XIX/2017 dot. zatwierdzenia planu podziału środków z MSiT na rok 2017
5.01.2017 Uchwała 446/XIX/2017 dot. wyrażenia zgody na zawarcie ugody z Aeroklubem Gliwickim
12.01.2017 Uchwała 447/XIX/2017 dot. zatwierdzenia zaktualizowanego składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2017>>>Załącznik<<<

Rok 2016

Grudzień 2016

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
1.12.2016 Uchwała 437/XIX/2016 dot. przyjęcia stanowiska Zarządu AP w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej AP
1.12.2016 Uchwała 438/XIX/2016 dot. zmiany uchwały Zarządu AP nr 421/2/XVI/2009 z dnia 3 lutego 2009 r.
1.12.2016 Uchwała 439/XIX/2016 dot. wstępnego zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego Biura AP na 2017 r.
1.12.2016 Uchwała 440/XIX/2016 dot. wstępnego zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego GOBLL na 2017 r
8.12.2016 Uchwała 441/XIX/2016 dot. zmiany delegata rezerwowego Komisji Spadochronowej do Komisji Specjalnościowej FAI
9.12.2016 Uchwała 442/XIX/2016 dot. zatwierdzenia podziału dodatkowych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016
27.12.2016 Uchwała 443/XIX/2016 dot. zatwierdzenia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2017 <<pobierz załącznik>>
27.12.2016 Uchwała 444/XIX/2016 dot. przyjęcia rezygnacji i odwołania Łukasza Borowiaka z Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie

Listopad 2016

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
2.11.2016 Uchwała 412/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na podjęcie przez Aeroklub Wamińsko-Mazurski starań o przyznanie przez FAI prawa organizacji Samolotowych
17.11.2016 Uchwała 413/XIX/2016 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Panu Tadeuszowi Płatkowi
17.11.2016 Uchwała 414/XIX/2016 dot. przyznania tytułu Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego Panu Markowi Tenerowiczowi
17.11.2016 Uchwała 415/XIX/2016 dot. przyznania Złotej Odznaki za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego Panu Kazimierzowi Ginalskiemu
17.11.2016 Uchwała 416/XIX/2016 dot. przyznania Złotej Odznaki za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego Spółce CELL-FAST sp. z o.o.
17.11.2016 Uchwała 417/XIX/2016 dot. przyznania tytułu Ambasadora Polskiego Lotnictwa Panu Istvana Laszlo Varga
17.11.2016 Uchwała 418/XIX/2016 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Panu Piotrowi Artymowiczowi
17.11.2016 Uchwała 419/XIX/2016 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Panu Stanisławowi Bońkowi
17.11.2016 Uchwała 420/XIX/2016 dot. przyznania tytułu Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego Panu Krzysztofowi Bartoszewskiemu
17.11.2016 Uchwała 421/XIX/2016 dot. przyznania tytułu Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego Panu Jerzemu Kierończykowi
17.11.2016 Uchwała 422/XIX/2016 dot. przyznania tytułu Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego Panu Romanowi Matyjewiczowi
17.11.2016 Uchwała 423/XIX/2016 dot. przyznania tytułu Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego Panu Andrzejowi Sarata
17.11.2016 Uchwała 424/XIX/2016 dot. przyznania tytułu Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego Panu Markowi Zagajskiemu
17.11.2016 Uchwała 425/XIX/2016 dot.przyznania Brązowej Odznaki za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego Panu Piotrowi Wszołek
17.11.2016 Uchwała 426/XIX/2016 dot. przyznania Brązowej Odznaki za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego Panu Krzysztofowi Witek
17.11.2016 Uchwała 427/XIX/2016 dot. przyznania Złotej Odznaki za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego Panu Zygmuntowi Majce
19.11.2016 Uchwała 428/XIX/2016 dot. nominowania Pana Bogdana Wierzby do otrzymania FAI Aeromodeling Gold Medal
26.11.2016 Uchwała 429/XIX/2016 dot. zatwierdzenia harmonogramu badania sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za rok 2016
26.11.2016 Uchwała 430/XIX/2016 dot. zatwierdzenia zmian w regulaminie licencjonowania zawodników
26.11.2016 Uchwała 431/XIX/2016 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych na rok 2017 >>Pobierz<<
26.11.2016 Uchwała 432/XIX/2016 dot. przyznania Aeroklubowi Pomorskiemu prawa organizacji Mistrzostw Świata w Akrobacji Szybowcowej w 2017r.
26.11.2016 Uchwała 433/XIX/2016 dot. przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Marcina Kwiatosza z funkcji Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego z dniem 30.11.2016r.
26.11.2016 Uchwała 434/XIX/2016 dot. powołania Pana Ryszarda Michalskiego na stanowisko Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego.
26.11.2016 Uchwała 435/XIX/2016 dot. zatwierdzenia protokołu posiedzenia ZAP z dnia 6.02.2016 r.
26.11.2016 Uchwała 436/XIX/2016 dot. zatwierdzenia protokołu posiedzenia ZAP z dnia 23.04.2016 r.

Październik 2016

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
8.10.2016 Uchwała 404/XIX/2016 dot. powołania nowego trenera Kadry Narodowej w dyscyplinie Mikroloty Klasyczne
8.10.2016 Uchwała 405/XIX/2016 dot. powołania asystenta trenera Kadry Narodowej w dyscyplinie Mikroloty Klasyczne
8.10.2016 Uchwała 406/XIX/2016 dot. wyróżnienia Pana Dariusza Kędzierskiego tytułem i odznaką „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”
8.10.2016 Uchwała 407/XIX/2016 dot. przekształcenia lotniska Dajtki w Olsztynie w Lotnisko użytku publicznego – niecertyfikowanego.
8.10.2016 Uchwała 408/XIX/2016 dot. przekształcenia lotniska Leszno- Strzyżewice w lotnisko użytku publicznego – niecertyfikowanego
8.10.2016 Uchwała 409/XIX/2016 dot. podziału geodezyjnego nieruchomości przy ul Sienkiewicza we Wrocławiu
8.10.2016 Uchwała 410/XIX/2016 dot. dot. ogłoszenia konkursu w celu poszukiwania inwestora
30.10.2016 Uchwała 411/XIX/2016 dot. nadania Mirosławowi Górskiemu tytułu Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego

Wrzesień 2016

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
10.09.2016 Uchwała 400/XIX/2016 dot. przyznania prawa do starań o organizację MŚ w Canoppy Piloting w roku 2018Aeroklubowi Wrocławskiemu
10.09.2016 Uchwała 401/XIX/2016 dot. wystąpienia o prawo organizacji President’s Meeting we Wrocławiu w 2017r.
27.10.2016 Uchwała 402/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na zawarcie przez Aeroklub Polski umowy dzierżawy części lotniska Dajtki w Olsztynie
28.10.2016 Uchwała 403/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na zawarcie przez Aeroklub Polski umowy użyczenia lotniska Dajtki dla Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego

Sierpień

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
7.08.2016 Uchwała 398/XIX/2016 dot.rozszerzenia składu KN w sporcie mikrolotowym
21.08.2016 Uchwała 399/XIX/2016 dot. przyznania Aeroklubowi Podhalańskiemu Złotej Odznaki za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego

Lipiec 2016

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
16.07.2016 Uchwała 395/XIX/2016 dot. zmiany kierowników ekip na 15 WMC oraz 9 WPC Anglia Popham Airfield 20-27 sierpnia 2016 r
16.07.2016 Uchwała 396/XIX/2016 dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej w sporcie mikrolotowym.
25.07.2016 Uchwała 397/XIX/2016 dot. dot. powołania kierownika ekipy na Spadochronowe Mistrzostwa Świata w 2016 r. w USA

Czerwiec 2016

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
1.06.2016 Uchwała 371/XIX/2016 dot. zatwierdzenia delegatów Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego do Komisji Specjalnosciowej FAI na rok 2016-2017
2.06.2016 Uchwała 372/XIX/2016 dot. zatwierdzenia nowego wzoru umowy na organizację Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy stanowiącego załącznik do Regulaminu przyznawania organizacji imprez i zawodów sportowych w sporcie lotniczym
4.06.2016 Uchwała 373/XIX/2016 dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej w sporcie mikrolotowym na rok 2016
10.06.2016 Uchwała 374/XIX/2016 dot. wystąpienia do V Kongresu Aeroklubu Polskiego o podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w regulaminie dyscyplinarnym Aeroklubu Polskiego
10.06.2016 Uchwała 375/XIX/2016 dot.wystąpienia do V Kongresu Aeroklubu Polskiego o podjęcie uchwały w przedmiocie Głównego Ośrodka Badań Lotniczo– Lekarskich
10.06.2016 Uchwała 376/XIX/2016 dot. wystąpienia do V Kongresu Aeroklubu Polskiego o podjęcie uchwały w przedmiocie garaży przy ul. Złocienia w Warszawie.
17.06.2016 Uchwała 377/XIX/2016 dot. zmiany trenera Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego w sporcie samolotowym
14.06.2016 Uchwała 378/XIX/2016 dot. premii dla Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego
18.06.2016 Uchwała nr 379/XIX/2016 dot. zatwierdzenia delegata Komisji Lotniowej i Paralotniowej Aeroklubu Polskiego do Komisji Specjalnościowej FAI na rok 2016-2017
18.06.2016 Uchwała 380/XIX/2016 dot. zatwierdzenia delegata Komisji Modelarskiej Aeroklubu Polskiego do Komisji Specjalnościowej FAI na rok 2016-2017
18.06.2016 Uchwała 381/XIX/2016 dot. zatwierdzenia kierownika ekip na Mistrzostwa Świata w Akrobacji Lotniczej w 2016 r.
18.06.2016 Uchwała 382/XIX/2016 dot. przyznania odznaczeń „Zasłużonego działacza lotnictwa sportowego” na wniosek Aeroklubu Rzeszowskiego.
18.06.2016 Uchwała 383/XIX/2016 dot. zatwierdzenia rezerwowego delegata Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego
18.06.2016 Uchwała 384/XIX/2016 dot. przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Pracy Zarządu AP
18.06.2016 Uchwała 385/XIX/2016 dot. przyjęcia zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej Aeroklubu Polskiego
18.06.2016 Uchwała 386/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na zbycie przez Aeroklub Słupski nieruchomości położnej przy ul. Kilińskiego w Słupsku
18.06.2016 Uchwała 387/XIX/2016 dot. przyznania Łódzkiemu Klubowi Seniorów Złotej Odznaki Za Zasługi Dla Aeroklubu Polskiego
24.06.2016 Uchwała 388/XIX/2016 dot. zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego Aeroklubu Polskiego na rok 2016
24.06.2016 Uchwała 389/XIX/2016 dot. zatwierdzenia długoterminowego planu finansowy Aeroklubu Polskiego na lata 2017-2020
24.06.2016 Uchwała 390/XIX/2016 dot. zatwierdzenia wewnętrznych zasad nadawania uprawnień i pełnomocnictw w Aeroklubie Polskim
24.06.2016 Uchwała 391/XIX/2016 dot. zatwierdzenia procedur przekazywania obowiązków na kluczowych stanowiskach w Aeroklubie Polskim
24.06.2016 Uchwała 392/XIX/2016 dot. zmiany projektu porządku obrad V Kongresu AP
29.06.2016 Uchwała 393/XIX/2016 dotycząca rozszerzenia składu Kadry Narodowej w sporcie mikrolotowym
29.06.2016 Uchwała 394/XIX/2016 dotycząca rozszerzenia składu Kadry Narodowej w sporcie szybowcowym

Maj 2016

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
1.05.2016 Uchwała 351/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż samolotu PZL-101 Gawron Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej
3.05.2016 Uchwała 352/XIX/2016 dot. przyjęcia w poczet członków AP spółki Aeropact sp. z o.o.
5.05.2016 Uchwała 353/XIX/2016 dot. nadania tytułu „Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego” długoletnim sędziom w sporcie samolotowym
5.05.2016 Uchwała 354/XIX/2016 dot. zmiany terminu V Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego
10.05.2016 Uchwała 355/XIX/2016 dot. odmowy zwołania Nadzwyczajnego Kongresu AP
12.05.2016 Uchwała 356/XIX/2016 dot. zatwierdzenia Kierowników Ekip w sporcie mikrolotowym na Mistrzostwa Świata i Europy w 2016 r.
21.05.2016 Uchwała 357/XIX/2016 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej w sporcie spadochronowym
21.05.2016 Uchwała 358/XIX/2016 dot. zatwierdzenia kierowników ekip na Mistrzostwa Świata w sporcie balonowym
21.05.2016 Uchwała 359/XIX/2016 dot. zatwierdzenia delegata Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego do Komisji Specjalnościowej FAI
21.05.2016 Uchwała 360/XIX/2016 dot. zatwierdzenia kierownika ekipy na Rajdowe Samolotowe Mistrzostwa Świata w 2016 r. w Portugalii
21.05.2016 Uchwała 361/XIX/2016 dot. powołania Wiktora Wyszywacza na stanowisko Sekretarza Zarządu AP
21.05.2016 Uchwała 362/XIX/2016 w sprawie wykluczenia Aeroklubu Bałtyckiego w Bagiczu z członków Aeroklubu Polskiego.
21.05.2016 Uchwała 363/XIX/2016 w sprawie wykluczenia Aeroklubu Bieszczadzkiego z członków Aeroklubu Polskiego.
21.05.2016 Uchwała 364/XIX/2016 w sprawie wykluczenia Aeroklubu Gorzowskiego z członków Aeroklubu Polskiego.
21.05.2016 Uchwała 365/XIX/2016 w sprawie wykluczenia Aeroklubu Tatrzańskiego z członków Aeroklubu Polskiego.
21.05.2016 Uchwała 366/XIX/2016 w sprawie wykluczenia Aeroklubu Jarocin z członków Aeroklubu Polskiego.
21.05.2016 Uchwała 367/XIX/2016 w sprawie wykluczenia Aeroklubu Krainy Jezior z członków Aeroklubu Polskiego.
21.05.2016 Uchwała 368/XIX/2016 w sprawie wykluczenia Aeroklubu Mazury z członków Aeroklubu Polskiego.
21.05.2016 Uchwała 369/XIX/2016 w sprawie wykluczenia Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Działowskich z członków Aeroklubu Polskiego.
21.05.2016 Uchwała 370/XIX/2016 dot. zobowiązania Sekretarza Generalnego AP do dochodzenia na drodze sądowej wierzytelności wobec członków zwyczajnych AP.

Kwiecień 2016

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
2.04.2016 r. Uchwała 340/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki.
7.04.2016 r. Uchwała 341/XIX/2016 dot. przyznania tytułu Ambasadora Polskiego Lotnictwa Panu Stanisławowi Golonce
8.04.2016 Uchwała 342/XIX/2016 dot. zatwierdzenia delegata Komisji Mikrolotowej Aeroklubu Polskiego do Komisji Specjalnościowej FAI na rok 2016-2017
23.04.2016 Uchwała 343/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na udzielenie Aeroklubowi Warmińsko-Mazurskiemu pozwolenia na dysponowanie terenem lotniska Dajtki k.Olsztyna w celu dzierżawy.
23.04.2016 Uchwała 344/XIX/2016 – dot. wyrażenia zgody na udzielenie Aeroklubowi Warmińsko-Mazurskiemu pozwolenia na dysponowanie terenem lotniska Dajtki dla celów inwestycyjnych.
23.04.2016 Uchwała 345/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zamianę części powierzchni lotniska w Bielsku-Białej.
23.04.2016 Uchwała 346/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż części powierzchni lotniska w Bielsku-Białej.
23.04.2016 Uchwała 347/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki.
29.04.2016 Uchwała 348/XIX/2016 dot. zmiany w regulaminie powoływania Kadry Narodowej w sporcie samolotowym.
29.04.2016 Uchwała 349/XIX/2016 dot. odznaczenia Łukasza Wójcika medalem im. Czesława Tańskiego
29.04.2016 Uchwała 350/XIX/2016 dot. odznaczenia Adama Czeladzkiego medalem im. Czesława Tańskiego

Marzec 2016

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
Uchwała 319/XIX/2016 – nie podjęta
1.03.2016 Uchwała 320/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z dnia 13.11.2015 r. z Aeroklubem Włocławskim na organizację Mistrzostw Europy 2016 F3CN Modeli Śmigłowców
1.03.2016 Uchwała 321/XIX/2016 dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej w sporcie samolotowym na rok 2016
8.03.2016 Uchwała 322/XIX/2016 dot. odwołania obecnego i powołania nowego trenera Kadry Narodowej w akrobacji szybowcowej
11.03.2016 Uchwała 323/XIX/2016 dot. zwołania na dzień 21 maja 2016 r. V Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego>Załącznik<
12.03.2016 Uchwała 324/XIX/2016 dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 19.12.2015 r.
12.03.2016 Uchwała 325/XIX/2016 dot. powołania Pana Tomasza Ignaczuka do składu Komisji Spadochronowej
12.03.2016 Uchwała 326/XIX/2016 dot. zatwierdzenia kierowników ekip na Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w 2016 r. w sporcie modelarskim>Załącznik<
12.03.2016 Uchwała 327/XIX/2016 dot. wpisania do Kalendarza Imprez Sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2016 – IV Aeropiknik Balonowy Puchar Polski Paczków 2016
12.03.2016 Uchwała 328/XIX/2016 dot. wpisania do Kalendarza Imprez Sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2016 – III Otwartych Mistrzostw Polski w Indoor Skydivingu.
12.03.2016 Uchwała 329/XIX/2016 dot. uzupełnienia składu kadry narodowej w sporcie samolotowym na 2016 r.
12.03.2016 Uchwała 330/XIX/2016 dot. zatwierdzenie Kierownika Ekip na Szybowcowe Mistrzostwa Świata w 2016 i 2017 roku
12.03.2016 Uchwała 331/XIX/2016 dot. przyznania Aeroklubowi Włocławskiemu prawa organizacji Balonowych Mistrzostw Świata w 2018 r.
12.03.2016 Uchwała 332/XIX/2016 dot. przyjęcia rezygnacji Marcina Kwiatosza z funkcji Skarbnika Aeroklubu Polskiego
12.03.2016 Uchwała 333/XIX/2016 dot. odwołania Marcina Prusaczyka z funkcji Wiceprezesa Aeroklubu Polskiego i powołania go na stanowisko Skarbnika Aeroklubu Polskiego
12.03.2016 Uchwała 334/XIX/2016 dot. powołania Pawła Kosa na stanowisko Wiceprezesa Aeroklubu Polskiego
12.03.2016 Uchwała 335/XIX/2016 dot. przyjęcia rezygnacji Michała Lewczuka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Aeropartner sp. z o.o.
12.03.2016 Uchwała 336/XIX/2016 dot. powołania Marcina Prusaczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki Aeropartner sp. z o.o.
12.03.2016 Uchwała 337/XIX/2016 dot. uchylenia uchwały nr 290/XIX/2016
12.03.2016 Uchwała 338/XIX/2016 dot. odznaczenia Pana Józefa Białobrzeskiego Złotą Odznaką Za Zasługi Dla Aeroklubu Polskiego
12.03.2016 Uchwała 339/XIX/2016 dot. odznaczenia Pana Stanisława Pawlaka tytułem Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego

Luty 2016

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
1.02.2016 Uchwała 304/XIX/2016 Rozszerzenia składu Kadry Narodowej w sporcie modelarskim na rok 2016
1.02.2016 Uchwała 305/XIX/2016 dot. wyrażenia zgody na organizację przez Aeroklub Lubelski Balonowych Mistrozstw Świata Kobiet w 2018 r.
1.02.2016 Uchwała 306/XIX/2016 dot. podjęcia decyzji w sprawie wniesienia apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie z powództwa AP przeciwko Piotrowi Jafernik.
1.02.2016 Uchwała 307/XIX/2016 dot. powołania przewodniczącego Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego
4.02.2016 Uchwała 308/XIX/2016 – dot. zwołania Nadzwyczajnego Kongresu AP na dzień 27.02.2016
4.02.2016 Uchwała 309/XIX/2016 dot. porządku Obrad IV Nadzwyczajnego Kongresu AP
19.02.2016 Uchwała 310/XIX/2016 dot. wyboru wersji planu podziału środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016
19.02.2016 Uchwała 311/XIX/2016 dot. zatwierdzenia podziału środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016
21.02.2016 Uchwała 312/XIX/2016 dot. składu Komisji Szybowcowej
Uchwała 313/XIX/2016 – nie podjęta
26.02.2016 Uchwała 314/XIX/2016 dot. zmiany kalendarza imprez w Sporcie samolotowym >Pobierz załącznik<
25.02.2016 Uchwała 315/XIX/2016 dot. uzupełnienia Kadry Narodowej w sporcie śmigłowcowym na rok 2016
26.02.2016 Uchwała 316/XIX/2016 dot. odwołania zawodników z Kadry Narodowej w sporcie spadochronowym
26.02.2016 Uchwała 317/XIX/2016 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej w sporcie Spadochronowym
26.02.2016 Uchwała 318/XIX/2016 dot. zmiany trenera Kadry Narodowej w sporcie Spadochronowym

Styczeń 2016

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
15.01.2016 Uchwała 298/XIX/2016 dot. przyjęcia w poczet członków Aeroklubu Polskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka w Hrubieszowie
12.01.2016 Uchwała 299/XIX/2016 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Panu Januszowi Orłowskiemu
15.01.2016 Uchwała 300/XIX/2016 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Panu Markowi Masalskiemu
15.01.2016 Uchwała 301/XIX/2016 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Panu Ryszardowi Szułakiewiczowi
15.01.2016 Uchwała 302/XIX/2016 dot. odznaczenia Pana Marka Tybury Tytułem i Odznaką Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego
20.01.2016 Uchwała 303/XIX/2016 dot. odznaczenia Pana Janusza Zdulskiego tytułem i odznaką Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego

Rok 2015

Grudzień 2015

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
3.12.2015 Uchwała 289/XIX/2015 dot. powołania Christopha Matkowskiego na przewodniczącego Komisji Szybowcowej
3.12.2015 Uchwała 290/XIX/2015 – uchylona
7.12.2015 Uchwała 291/XIX/2015 dot. zatwierdzenia składu Kadry Narodowej na 2016 r.
19.12.2015 Uchwała 292/XIX/2015 dot. zatwierdzenia protokołu posiedzenia ZAP z dnia 21.11.2015 r.
19.12.2015 Uchwała 293/XIX/2015 dot. zatwierdzenia preliminarza budżetu Biura AP na 2016 r.
19.12.2015 Uchwała 294/XIX/2015 dot. zatwierdzenia budżetu GOBLL na 2016 r.
19.12.2015 Uchwała 295/XIX/2015 dot. uchwalenia regulaminu szczegółowego Komisji Mikrolotowej Aeroklubu Polskiego <Załącznik>
19.12.2015 Uchwała 296/XIX/2015 dot. przyznania Złotej Odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego Halinie Majdak-Maj
19.12.2015 Uchwała 297/XIX/2015 dot. jednorazowego przedłużenia terminu na wniesienie wniosku o wydanie LKS z możliwością skorzystania ze zniżki wynikającej z opłacenia z składki członkowskiej z góry za cały rok 2016.
   

Listopad 2015

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
6.11.2015 Uchwała 265/XIX/2015 dot. zatwierdzenia Regulaminu Instruktorskiego Komisji Modelarskiej
7.11.2015 Uchwała 266/XIX/2015 dot. wyrażenia zgody na przekazanie części lotniska Aeroklubu Opolskiego na cele LPR
8.11.2015 Uchwała 267/XIX/2015 dot. zatwierdzenia Regulaminu Licencjonowania Klubów Sportowych
21.11.2015 Uchwała 268/XIX/2015 dot. zatwierdzenia protokołów z dnia 5.09,2015 i 24.10.2015
21.11.2015 Uchwała 269/XIX/2015 dot. powołania Przewodniczących Komisji Balonowej i Samolotowej
21.11.2015 Uchwała 270/XIX/2015 dot. zatwierdzenia składu Komisji Mikrolotowej
21.11.2015 Uchwała 271/XIX/2015 dot. zatwierdzenia składu Komisji Balonowej
21.11.2015 Uchwała 272/XIX/2015 dot.. zatwierdzenia składu Komisji Śmigłowcowej
21.11.2015 Uchwała 273/XIX/2015 dot. zatwierdzenia składu Komisji Modelarskiej
21.11.2015 Uchwała 274/XIX/2015 dot. zatwierdzenia składu Komisji Lotniowej i Paralotniowej
21.11.2015 Uchwała 275/XIX/2015 dot. zatwierdzenia składu Komisji Akrobacji
21.11.2015 Uchwała 276/XIX/2015 dot. zatwierdzenia składu Komisji Spadochronowej
21.11.2015 Uchwała 277/XIX/2015 dot. zatwierdzenia składu Komisji Samolotowej
21.11.2015 Uchwała 278/XIX/2015 dot. przyznania organizacji Mistrzostw Świata w Akrobacji Samolotowej w 2016 r.
21.11.2015 Uchwała 279/XIX/2015 dot. przyznania organizacji Szybowcowych Mistrzostw Europy w 2019 r.
21.11.2015 Uchwała 280/XIX/2015 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych na 2016 rok.
21.11.2015 Uchwala nr 281/XIX/2015 dot. wykluczenia ze Związku – Aeroklubu im. „BODKA” Mrozka w Tuszowie Narodowym
21.11.2015 Uchwała 282/XIX/2015 dot. wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki
21.11.2015 Uchwała 283/XIX/2015 dot. uchwalenia regulaminu Rady Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Polskiego
21.11.2015 Uchwała 284/XIX/2015 dot. sprzedaży przyrządów szybowcowych
21.11.2015 Uchwała 285/XIX/2015 dot. sprzedaży szybowca AP Jantar 2b SP-3254
21.11.2015 Uchwała 286/XIX/2015 dot. przyznania Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego Panu Krzysztofowi Cieślawskiemu
21.11.2015 Uchwała 287/XIX/2015 – dot. odznaczenia tytułem i odznaką „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” długoletnich sędziów w sporcie samolotowym
30.11.2015 Uchwała 288/XIX/2015 – dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej na 2015 rok

Październik 2015

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
24.10.2015 Uchwała nr 255/XIX/2015 dot. przyjęcia warunków porozumienia oraz udzielenia pełnomocnictwa Mikołajowi Doskoczowi
24.10.2015 Uchwała nr 256/XIX/2015 dot. zatwierdzenie aktualizacji skorygowanego budżetu Biura Aeroklubu Polskiego na 2015 r.
24.10.2015 Uchwała nr 257/XIX/2015 dot. przystąpienia do konsorcjum realizującego projekt DART.
24.10.2015 Uchwała nr 258/XIX/2015 dot. przystąpienia do klastra „Technologiczne wsparcie innowacyjnych projektów lotniczych”
24.10.2015 Uchwała nr 259/XIX/2015 dot. zatwierdzenia uchwały Komisji Modelarskiej z 31 grudnia 2014 r.
24.10.2015 Uchwała nr 260/XIX/2015 w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Specjalnościowych
24.10.2015 Uchwała nr 261/XIX/2015 w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Akrobacji lotniczej
24.10.2015 Uchwała nr 262/XIX/2015 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Śmigłowcowej
24.10.2015 Uchwała nr 263/XIX/2015 dot. odwołania z Rady CSS Leszno P. Marka Szumskiego
24.10.2015 Uchwała nr 264/XIX/2015 dot. powołania do Rady CSS Leszno P. Dariusza Ciska

Wrzesień 2015

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
4.09.20015 Uchwała nr 235/XIX/2015 dot. zmiany składu Spadochronowej Kadry Narodowej w konkurencji FS4
2.09.2015 Uchwała nr 236/XIX/2015 dot. nadania odznaczeń na wniosek Aeroklubu Pomorskiego
4.09.2015 Uchwała 237/XIX/2015 dot. przyjęcia regulaminu Spadochronowej Kadry Narodowej w konkurencji Freestyle, 2WD, 4WD
4.09.2015 Uchwała nr 238/XIX/2015 dot. powołania zawodników do Spadochronowej Kadry Narodowej w konkurencji Freestyle, 2WD, 4WD
5.09.2015 Uchwała nr 239/XIX/2015 dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia ZAP z 20.06.2015 r.
5.09.2015 Uchwała nr 240/XIX/2015 dot. powołania kierownika ekipy na światowe Igrzyska lotnicze w Dubaju
5.09.2015 Uchwała nr 241/XIX/2015 dot. celów Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego na III kwartał 2015
5.09.2015 Uchwała nr 242/XIX/2015 dot. zasad rozliczania przejazdów służbowych członków, organów oraz SG AP w Aeroklubie Polskim
5.09.2015 Uchwała nr 243/XIX/2015 dot. wprowadzenia zmian w Regulaminie Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego
5.09.2015 Uchwała 244/XIX/2015 dot. ogłoszenia wyborów Przewodniczących do Komisji Specjalnościowych
5.09.2015 Uchwała 245/XIX/2015 – dot. przyznania Technikum Nr 9 Lotniczemu w Warszawie brązowej odznaki „Za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”
5.09.2015 Uchwała 247/XIX/2015 – dot. przyznania Dariuszowi Perencowi Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego
5.09.2015 Uchwała nr 248/XIX/2015 – dot. wpisu do Kalendarza Imprez 2015 r. „Paralotniowych Mistrzostw Polski na Celność Lądowania” w dniach 9 – 11 października 2015 r.
15.09.2015 Uchwała nr 249/XIX/2015 dot. odwołania z Rady CSS Andrzeja Walczaka
15.09.2015 Uchwała nr 250/XIX/2015 dot. powołania do Rady CSS Łukasza Borowiaka
17.09.2015 Uchwała nr 251/XIX/2015 dot. przyznania Złotego Medalu AP Panu Januszowi Darosze
18.09.2015 Uchwała nr 252/XIX/2015 dot. przyznania Złotego Medalu AP Panu Józefowi Laszczakowi
29.09.2015 Uchwała nr 253/XIX/2015 dot. przyznania Złotego Medalu AP firmie Dudek Paragliders
29.09.2015 Uchwała nr 254/XIX/2015 dot. ponownych wyborów do Komisji: Szybowcowej, Balonowej oraz Samolotowej

Sierpień 2015

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY (kliknij aby pobrać)
3.08.2015 Uchwała nr 226/XIX/2015 dot. rozszerzenia Kadry Narodowej w Akrobacji Szybowcowej
3.08.2015 Uchwała nr 227/XIX/2015 dot. rozszerzenia Mikrolotowej Kadry Narodowej Maliszewski Grzywacz
3.08.2015 Uchwała nr 228/XIX/2015 dot. zmiany Kierownika Ekipy na 8 Szybowcowe Mistrzostwa Świata Kobiet
3.08.2015 Uchwała nr 229/XIX/2015 dot. odznaczenia dla członków Krośnieńskiego Klubu Senirów Lotnictwa
14.08.2015 Uchwała nr 230/XIX/2015 dot. powołania Kierownika Ekipy na Mikrolotowe ME
21.08.2015 Uchwała nr 231/XIX/2015 dot. przyznania Złotego Medalu AP Panu Ireneuszowi Rasiowi
21.08.2015 Uchwała nr 232/XIX/2015 dot. przyznania Złotego Medalu Panu Andrzejowi Biernatowi
20.08.2015 Uchwała nr 233/XIX/2015 dot. przyznania Złotego Medalu – Krzysztofowi Kwapiszowi
21.08.2015 Uchwała nr 234/XIX/2015 dot. przyznania Złotego Medalu – Zbigniewowi Kwiatkowi

Lipiec 2015

DATA NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
08.07.2015 Uchwała nr 219/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania premii Panu Ryszardowi Michalskiemu. Pobierz
08.07.2015 Uchwała nr 220/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania premii Karolinie Pilawskiej. Pobierz
08.07.2015 Uchwała nr 221/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania premii Panu Ryszardowi Michalskiemu. Pobierz
17.07.2015 Uchwała nr 222/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego w sprawie rozszerzenia Mikrolotowej Kadry Narodowej Pobierz
17.07.2015 Uchwała nr 223/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego w sprawie rozszerzenia Śmigłowcowej Kadry Narodowej Pobierz
20.07.2015 Uchwała nr 224/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego w przyjęcia Mościckiego Klubu Balonowego w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego Pobierz
23.07.2015 Uchwała nr 225/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego w sprawie rozszerzenia Modelarskiej Kadry Narodowej Pobierz

Czerwiec 2015

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
09.06.2015 130/XIX/2015 Uchwała nr 209/130/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego rozszerzenia składu Mikrolotowej Kadry Narodowej na 2015 rok. Pobierz
09.06.2015 128/XIX/2015 Uchwała nr 210/128/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. rozpatrzenia odwołania Pana Zbigniewa Oborowskiego od Decyzji nr 1/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku. Pobierz
14.06.2015 132/XIX/2015 Uchwała nr 211/132/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. Wniosek o rozszerzenie składu Szybowcowej Kadry Narodowej Kobiet na 2015 rok. Pobierz
19.06.2015 133/XIX/2015 Uchwała nr 212/133/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. rozszerzenia składu Szybowcowej Kadry Narodowej na 2015 rok.
Pobierz
20.06.2015 134/XIX/2015 Uchwała nr 213/134/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia ZAP w dniu 9 maja 2015 roku. Pobierz
20.06.2015 134/XIX/2015 Uchwała nr 214/34/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia Pana Łukasza Pawlaka na Kierownika Ekipy na Mistrzostwa Świata w Lataniu Precyzyjnym w Danii. Pobierz
20.06.2015 134/XIX/2015 Uchwała nr 215/134/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Pani Pauliny Woźniak na członka Spadochronowej Kadry Narodowej w konkurencji CanopyFormation. Pobierz
20.06.2015 134/XIX/2015 Uchwała nr 216/134/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. rozszerzenia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego o zawody szybowcowe „Mistrzostwa Polski Kobiet w klasie Klub A”, Ostrów Wielkopolski 17 – 26.07.2015 oraz „Regionalne Zawody Szybowcowe” w klasie Klub A i Klub B, Białystok 03 – 12.07.2015 Pobierz
20.06.2015 134/XIX/2015 Uchwała nr 217/134/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany Regulaminu powoływania Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
20.06.2015 134/XIX/2015 Uchwała nr 218/134/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia treści listu intencyjnego w sprawie lotniska w Oleśnicy. Pobierz

Maj 2015

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 182/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia ZAP w dniu 28 marca 2015 roku. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 183/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zakupu 8 szybowców od Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie przez Aeroklub Polski. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 184/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. zakupu sprzętu pomiarowego do paralotniowej celności lądowania.
Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 185/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany Załącznika nr 6 Regulaminu powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 186/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. dofinansowania imprezy sportowej – Rekord Polski swobodnie spadającej formacji spadochronowej 100-osobowej. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 187/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na organizację przez Aeroklub Ostrowski 35. Szybowcowych Mistrzostw Świata w 2018 roku. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 188/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania Aeroklubowi Włocławskiemu prawa organizacji Balonowych Mistrzostw Europy
w 2017 roku oraz Mistrzostw Europy Balonów w Ogrzane Powietrze w 2017 roku.
Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 189/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na organizację przez Aeroklub Włocławski Mistrzostw Europy 2016 F3CN Modeli Śmigłowców oraz Mistrzostw Świata 2017 F3CN Modeli Śmigłowców. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 190/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wystawienia listu polecającego do FAI w związku z organizacją przez Aeroklub Włocławski w 2017 roku Mistrzostw Świata Modeli Śmigłowców oraz Mistrzostw Świata Modeli Samolotów Latających
na Uwięzi w 2018 roku.
Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 191/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wniosku Aeroklubu Włocławskiego w sprawie zmniejszenia opłaty 10% z tytułu organizacji Mikrolotowych Mistrzostw Europy Włocławek 2015. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 chwała nr 192/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Marty Marszałek do Szybowcowej Kadry Kobiet na 2015 rok. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 193/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia Kierowników Ekip na Szybowcowe Mistrzostwa Europy i Świata w 2015 roku. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 194/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Sky Cam w poczet Członków Zwyczajnych AP. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 195/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Pracy Zarządu AP. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 196/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy z panem Krzysztofem Sondej na poszukiwanie sponsorów dla Samolotowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 197/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. rozstrzygnięcia otwartego Konkursu ofert AP na dofinansowanie ze środków pochodzących ze zbiórki 1%. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 198/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. dofinansowania zakupu sprzętu do paralotniowej celności lądowania. Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 199/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. premii rocznej dla Pana Bohdana Włostowskiego.
Pobierz
09.05.2015 121/XIX/2015 Uchwała nr 200/121/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. dofinansowania akcji „Program Smyki na start z Aeroklubem Polskim”. Pobierz
27.05.2015 122/XIX/2015 Uchwała nr 201/122/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. powołania Artura Kielaka do Kadry Narodowej AP.
Pobierz
27.05.2015 123/XIX/2015 Uchwała nr 202/123/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. powołania Marty Marszałek do Szybowcowej Kadry Narodowej Kobiet na sezon 2015.
Pobierz
27.05.2015 124/XIX/2015 Uchwała nr 203/124/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wykreślenia ze składu Kadry Narodowej AP na 2015 rok zawodników, którzy nie spełniają wymogów formalnych oraz tych, którzy zrezygnowali z członkostwa w Kadrze Narodowej AP. Pobierz
27.05.2015 125/XIX/2015 Uchwała nr 204/125/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia szybowców Centralnej Szkole Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie. Pobierz
27.05.2015 126/XIX/2015 Uchwała nr 205/126/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komisją Szybowcową Aeroklubu Polskiego w przedmiocie udostępnienia Aeroklubowi Polskiemu środków finansowych będących w dyspozycji Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego na poczet zapłaty za szybowce kupowane od
Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.
Pobierz
29.05.2015 127/XIX/2015 Uchwała nr 206/127/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Pana Marcina Kwiatosza na stanowisko Sekretarza Generalnego – Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu Polskiego. Pobierz
29.05.2015 127/XIX/2015 Uchwała nr 207/127/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zasad wynagradzania Pana Marcina Kwiatosza powołanego na stanowisko Sekretarza Generalnego – Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu Polskiego Pobierz
29.05.2015 127/XIX/2015 Uchwała nr 208/127/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zawarcia umowy z Panem Marcinem Kwiatoszem na świadczenie usług doradczych. Pobierz
29.05.2015 127/XIX/2015 Uchwała nr 209/127/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. umowy o doradztwo z firmą Pana Marcina Kwiatosza. Pobierz

Kwiecień 2015

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
09.04.2015 111/XIX/2015 Uchwała nr 174/111/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany Regulaminu przyznania godności i tytułu Członek Honorowy Aeroklubu Polskiego. Pobierz
09.04.2015 112/XIX/2015 Uchwała nr 175/112/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Regulaminu technicznego przyznawania odznaczeń w Aeroklubie Polskim. Pobierz
09.04.2015 113/XIX/2015 Uchwała nr 176/113/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany Regulaminu organizacyjnego działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego. Pobierz
11.04.2015 114/XIX/2015 Uchwała nr 176/114/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania Panu Ryszardowi Michalskiemu premii. Pobierz
11.04.2015 115/XIX/2015 Uchwała nr 177/115/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania Pani Karolinie Pilawskiej premii. Pobierz
21.04.2015 116/XIX/2015 Uchwała nr 177/116/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. odwołania członka do Rady GSS AP „ŻAR” w Międzybrodziu Żywieckim. Pobierz
21.04.2015 117/XIX/2015 Uchwała nr 178/117/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. odwołania członka do Rady GSS AP „ŻAR” w Międzybrodziu Żywieckim. Pobierz
21.04.2015 118/XIX/2015 Uchwała nr 179/118/XIX/2015 dot. powołanie członka do Rady GSS AP „ŻAR” w Międzybrodziu Żywieckim. Pobierz
29.04.2015 119/XIX/2015 Uchwała nr 180/119/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia renty właścicielskiej należnej od GOBLL na rzecz Aeroklubu Polskiego. Pobierz
29.04.2015 120/XIX/2015 Uchwała nr 181/120/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia premii rocznej za 2014 rok dla Dyrektora GOBLL Pana Mirosława Jagiełło. Pobierz

Marzec 2015

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
06.03.2015 87/XIX/2015

Uchwała nr 137/87/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Pana Andrzeja Walczaka do
Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie.

Pobierz
12.03.2015 88/XIX/2015 Uchwała nr 138/88/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Działu Ewidencji Statków Powietrznych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
12.03.2015 89/XIX/2015 Uchwała nr 139/89/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura Aeroklubu Polskiego. Pobierz
12.03.2015 90/XIX/2015 Uchwała nr 140/90/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Systemu Jakości w Dziale Ewidencji Statków Powietrznych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
12.03.2015 91/XIX/2015 Uchwała nr 141/91/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Pana Mirosława Górskiego na stanowisko Kierownika Jakości w Dziale Ewidencji Statków Powietrznych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
12.03.2015 92/XIX/2015 Uchwała nr 142/92/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Procedur obowiązujących w Aeroklubie Polskim przy wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem Ewidencji Statków Powietrznych przez Dział Ewidencji Statków Powietrznych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
12.03.2015 93/XIX/2015 Uchwała nr 143/93/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Aeroklubu Polskiego. Pobierz
12.03.2015 94/XIX/2015 Uchwała nr 144/94/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Kodeksu Etycznego Działu Ewidencji Statków Powietrznych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
12.03.2015 95/XIX/2015 Uchwała nr 145/95/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Aeroklubie Polskim. Pobierz
12.03.2015 96/XIX/2015 Uchwała nr 146/96/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Systemu weryfikacji kwalifikacji kadry Działu Ewidencji Statków Powietrznych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
12.03.2015 97/XIX/2015 Uchwała nr 147/97/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Sekretarza Generalnego – Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu Polskiego. Pobierz
26.03.2015 98/XIX/2015 Uchwała nr 148/98/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. zmiany Kalendarza imprez AP na 2015 rok
Pobierz
26.03.2015 99/XIX/2015 Uchwała nr 149/99/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. rozszerzenia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na 2015 rok.
Pobierz
26.03.2015 100/XIX/2015 Uchwała nr 150/100/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. przyjęcia Testu zgodności z zasadami dobrego zarządzania.
Pobierz
26.03.2015 101/XIX/2015 Uchwała nr 151/101/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. przyjęcia Zasad zatrudniania kluczowych osób w Aeroklubie Polskim.
Pobierz
27.03.2015 102/XIX/2015 Uchwała nr 152/102/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. wystąpienia do III Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego o przyznanie
Panu Krzysztofowi Lenartowiczowi godności i tytułu „Członek Honorowy Aeroklubu Polskiego”.
Pobierz
27.03.2015 103/XIX/2015 Uchwała nr 153/103/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. wystąpienia do III Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego o przyznanie
Panu Markowi Kachaniakowi godności i tytułu „Członek Honorowy Aeroklubu Polskiego”.
Pobierz
27.03.2015 104/XIX/2015 Uchwała nr 154/104/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. wystąpienia do III Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego o przyznanie
Panu Ryszardowi Michalskiemu godności i tytułu „Członek Honorowy Aeroklubu Polskiego”.
Pobierz
27.03.2015 105/XIX/2015 Uchwała nr 155/105/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. wystąpienia do III Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego o przyznanie
Panu Zbigniewowi Kwiatek mu godności i tytułu „Członek Honorowy Aeroklubu Polskiego”.
Pobierz
27.03.2015 106/XIX/2015 Uchwała nr 156/106/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. zmiany Statutu Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej.
Pobierz
27.03.2015 107/XIX/2015 Uchwała nr 157/107/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. zatwierdzenia podziału środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2015.
Pobierz
27.03.2015 108/XIX/2015 Uchwała nr 158/108/XIX//2015 ANULOWANO
27.03.2015 109/XIX/2015 Uchwała nr 159/109/XIX/2015 ANULOWANO
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 160/110/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia ZAP w dniu 14 lutego 2015 roku. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 161/110/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. wydania opinii w sprawie zaciągnięcia celowej pożyczki z przeznaczeniem na pomoc finansową
CSS AP w Lesznie.
Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 162/110/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. ustalenia sposobu rozliczania imprez rangi Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 163/110/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 118/72/XIX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w formie umowy nieodpłatnego przeniesienia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz własności budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość na rzecz Aeroklubu Nowy Targ. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 164/110/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyróżnienia Marka Dominiaka dyplomem im. Czesława Tańskiego za 2014 rok. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 165/110/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyróżnienia Leszka Małmygi dyplomem im. Jerzego Ostrowskiego za 2014 rok. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 166/110/XIX/2015 dot. przyjęcia projektu zmiany w Regulaminach Szkół Szybowcowych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 167/110/XIX/2015 dot. przyjęcia projektu Regulaminu Obrad III Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 168/XIX/2015 dot. przyjęcia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2014 rok. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 169/XIX/2015 dot. przyjęcia Sprawozdania Zarządu Aeroklubu Polskiego z działalności Aeroklubu Polskiego za 2014 rok. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 170/110/XIX/2015 dot. przyjęcia Strategii Aeroklubu Polskiego na lata 2015-2018. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 171/110/XIX/2015 dot. anulowania uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 87/45/XIX/2014 z dnia 22 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samolotu PZL-101 „Gawron” i darowizny uzyskanej z tego tytułu kwoty Centralnej Szkole Szybowcowej w Lesznie. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 172/110/XIX/2015 dot. uchylenia Regulaminu Eksploatacji Szybowców Depozytowych. Pobierz
28.03.2015 110/XIX/2015 Uchwała nr 173/110/XIX/2015 dot. przyznania Panu Andrzejowi Glass Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego. Pobierz

Luty 2015

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
03.02.2015 74/XIX/2015 Uchwała nr 122/74/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Obornickiego Stowarzyszenia Lotniczego Klub Sportowy w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
03.02.2015 75/XIX/2015 Uchwała nr 123/75/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Uczniowskiego Klubu Modelarskiego „Orion” w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
03.02.2015 76/XIX/2015 Uchwała nr 124/76/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. warunkowego zatwierdzenia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2015.
Pobierz
03.02.2015 77/XIX/2015 Uchwała nr 125/77/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2015. Pobierz
13.02.2015 78/XIX/2015 Uchwała nr 126/78/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania Panu Henrykowi Kucharskiemu Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego. Pobierz
13.02.2015 79/XIX/2015 Uchwała nr 127/79/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Stowarzyszenia Awiatycznego Tuszów Narodowy w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
13.02.2015 80/XIX/2015 Uchwała nr 128/80/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania Grupie Akrobacyjnej Aviomet w składzie: Maciej Pospieszyński i Michał Andrzejewski, Dyplomu Honorowego im. Stanisława Skarżyńskiego. Pobierz
14.02.2015 81/XIX/2015 Uchwała nr 129/81/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia ZAP w dniu 13 grudnia 2014 roku.
Pobierz
14.02.2015 81/XIX/2015 Uchwała nr 130/81/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. zatwierdzenia Krajowych kryteriów kwalifikacji zawodników do WG 2017.
Pobierz
14.02.2015 81/XIX/2015 Uchwała nr 131/81/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. powołania Pana Mirosława Matkowskiego do Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego.
Pobierz
19.02.2015 82/XIX/2015 Uchwała nr 132/82/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego
dot. przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Bohdana Włostowskiego z funkcji
Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego z dniem 19.02.2015r.
Pobierz
19.02.2015 83/XIX/2015 Uchwała nr 133/83/XIX/2015Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia rezygnacji i odwołania Pana Bohdana Włostowskiego z funkcji członka Rady Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego w Lesznie z dniem 19.02.2015r. Pobierz
19.02.2015 84/XIX/2015 Uchwała nr 134/84/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Pana Ryszarda Michalskiego na stanowisko Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego. Pobierz
23.02.2015 85/XIX/2015 Uchwała nr 135/85/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na zakup USG dla GOBLL. Pobierz
24.02.2015 86/XIX/2015 Uchwała nr 136/86/XIX/2015 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zwołania III Zwyczajnego Sprawozdawczego Kongresu Aeroklubu Polskiego. Pobierz

Rok 2014

Grudzień 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
05.12.2014 66/XIX/2014 Uchwała nr 108/66/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. odznaczenia Pana Adama Paski tytułem i odznaką „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”. Pobierz
05.12.2014 67/XIX/2014 Uchwała nr 109/67/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. odznaczenia Pani Natalii Paski odznaką „Za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
05.12.2014 68/XIX/2014 Uchwała nr 110/68/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. odznaczenia Pani Olgi Paski odznaką „Za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
09.12.2014 69/XIX/2014 Uchwała nr 111/69/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Pana Witolda Filusa na stanowisko Trenera Balonowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego. Pobierz
09.12.2014 70/XIX/2014 Uchwała nr 112/70/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Pana Pawła Bamberskiego na stanowisko Trenera Sterowcowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego. Pobierz
09.12.2014 71/XIX/2014 Uchwała nr 113/71/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody zmianę uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego nr 31/5/XVI/2005, w zakresie usunięcia zapisów dotyczących dystrybucji programów szkoleniowych których właścicielem jest Aeroklub Polski. Pobierz
13.12.2014 72/XIX/2014 Uchwała nr 114/72/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia ZAP w dniu 15 listopada 2014 roku. Pobierz
13.12.2014 72/XIX/2014 Uchwała 115/72/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia wstępnego projektu budżetu Aeroklubu Polskiego na 2015 rok. Pobierz
13.12.2014 72/XIX/2014 Uchwała 116/72/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia ostatecznego projektu budżetu GOBLL. Pobierz
13.12.2014 72/XIX/2014 Uchwała 117/72/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia Kalendarza Imprez Sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2015. PobierzZałącznik
13.12.2014 72/XIX/2014 Uchwała 118/72/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na przeniesienie w formie umowy nieodpłatnego przeniesienia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz własności budynków, budowli i urządzeń stanowiących odrębną nieruchomość na rzecz Aeroklubu Nowy Targ. Pobierz
13.12.2014 72/XIX/2014 Uchwała nr 119/73/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia planu podziału środków sponsorskich przez Komisję Modelarską Aeroklubu Polskiego. Pobierz
13.12.2014 72/XIX/2014 Uchwała nr 120/72/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia przez Aeroklub Polski Polskich Przepisów Antydopingowych. Pobierz
16.12.2014 73/XIX/2014 Uchwała 121/73/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia „Bardzo Fajna Sp. z o.o.” w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego. Pobierz

 

Listopad 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
13.11.2014 53/XIX/2014 Uchwała nr 95/53/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. opłat GOBLL na rzecz AP. Pobierz
13.11.2014 54/XIX/2014 Uchwała nr 96/54/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany wynagrodzenia Dyrektora GOBLL. Pobierz
15.11.2014 55/XIX/2014 Uchwała nr 97/55/XIX/2014 dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia ZAP w dniu 6 września 2014 roku. Pobierz
17.11.2014 56/XIX/2014 Uchwała nr 98/56/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Aeroklubu Polskiego w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. Pobierz
17.11.2014 57/XIX/2014 Uchwała nr 99/57/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany załącznika nr 4 w Regulaminie powoływania Kadry Narodowej AP. Pobierz
17.11.2014 58/XIX/2014 Uchwała nr 100/58/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na zakup przyrządów LXNAV przez Komisję Szybowcową Aeroklubu Polskiego. Pobierz
17.11.2014 59/XIX/2014 Uchwała nr 101/59/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania Panu Zdzisławowi Nowakowi odznaki „Zasłużonego Działacza Lotnictwa Sportowego”. Pobierz
17.11.2014 60/XIX/2014 Uchwała nr 102/60/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia „Aeroklubu ŻAR” w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
17.11.2014 61/XIX/2014 Uchwała nr 103/61/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Pana Piotra Augustyniaka do pełnienia funkcji Trenera Spadochronowej Kadry Narodowej. Pobierz
17.11.2014 62/XIX/2014 Uchwała nr 104/62/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyboru Pana Mirosława Matkowskiego na Trenera Szybowcowej Kadry Narodowej Kobiet od sezonu 2015. Pobierz
17.11.2014 63/XIX/2014 Uchwała nr 105/63/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na złożenie przez Aeroklub Polski protestu do FAI w sprawie decyzji Jury 19. Rajdowych Mistrzostw Świata i pokrycie przez Aeroklub Polski połowy opłat związanych ze złożeniem przedmiotowego protestu. Pobierz
28.11.2014 64/XIX/2014 Uchwała nr 106/64/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany daty obowiązywania uchwały zmieniającej zasady wynagradzania Dyrektora GOBLL AP. Pobierz
28.11.2014 65/XIX/2014 Uchwała nr 107/65/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zasad rozliczania przejazdów służbowych członków organów oraz SG AP w Aeroklubie Polskim. Pobierz

 

Październik 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
17.10.2014 48/XIX/2014 Uchwała nr 90/48/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. podwyższenia dofinansowywania przez Aeroklub Polski akcji Fundacji Smyki „Smyki na start” w 2014 roku. Pobierz
17.10.2014 49/XIX/2014 Uchwała nr 91/49/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. dofinansowania przez Aeroklub Polski 5 dyscyplin sportowych ze środków sponsorskich w 2015 roku. Pobierz
27.10.2014 50/XIX/2014 Uchwała nr 92/50/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. odstąpienia od naliczania składek członkowskich Aeroklubom Regionalnym wobec których rozpoczęto proces likwidacji. Pobierz
27.10.2014 51/XIX/2014 Uchwała nr 93/51/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. odwołania członka Rady CSS AP w Lesznie. Pobierz
27.10.2014 52/XIX/2014 Uchwała nr 94/52/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania członka Rady CSS AP w Lesznie. Pobierz

 

Wrzesień 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
06.09.2014 41/XIX/2014 Uchwała nr 76/41/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Aeroklubu Polskiego w dniu 31 maja 2014 roku. Pobierz
06.09.2014 41/XIX/2014 Uchwała nr 77/41/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Stowarzyszenia Lotniczego „Helisport” w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
06.09.2014 41/XIX/2014 Uchwała nr 78/41/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na organizację 15. Śmigłowcowych Mistrzostw Świata FAI w 2015 roku przez Stowarzyszenie Lotnicze Helisport. Pobierz
06.09.2014 41/XIX/2014 Uchwała nr 79/41/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. odwołania Pana Marka Jóźwickiego od decyzji Dyrektora Działu Sportu AP w zakresie cofnięcia licencji sportowej FAI. Pobierz
06.09.2014 41/XIX/2014 Uchwała nr 80/41/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany Regulaminu Licencjonowania Zawodników Aeroklubu Polskiego. Pobierz
06.09.2014 41/XIX/2014 Uchwała nr 81/41/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany Regulaminu organizacyjnego Biura Aeroklubu Polskiego. Pobierz
06.09.2014 41/XIX/2014 Uchwała nr 82/41/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. rozwiązania Aeroklubu Suwalskiego. Pobierz
06.09.2014 41/XIX/2014 Uchwała nr 83/41/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zmiany Statutu Aeroklubu Opolskiego. Pobierz
15.09.2014 42/XIX/2014 Uchwała nr 84/42/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. odwołania Pana Zbigniewa Oborowskiego od decyzji Dyrektora Działu Sportu AP w zakresie cofnięcia licencji sportowej FAI. Pobierz
15.09.2014 43/XIX/2014 Uchwała nr 85/43/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. rozpatrzenia wniosku Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego w sprawie przyznania odznaczeń Aeroklubu Polskiego. Pobierz
22.09.2014 44/XIX/2014 Uchwała nr 86/44/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu marki Toyota Hiace i darowiznę uzyskanej z tego tytułu kwoty Centralnej Szkole Szybowcowej w Lesznie. Pobierz
22.09.2014 45/XIX/2014 Uchwała nr 87/45/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na sprzedaż samolotu PZL-101 „Gawron” i darowiznę uzyskanej z tego tytułu kwoty Centralnej Szkole Szybowcowej w Lesznie. Pobierz
22.09.2014 46/XIX/2014 Uchwała nr 88/46/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania premii Sekretarzowi Generalnemu Aeroklubu Polskiego – Bohdanowi Włostowskiemu. Pobierz
26.09.2014 47/XIX/2014 Uchwała nr 89/47/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia nieruchomości z Centralną Szkołą Szybowcową Aeroklubu Polskiego w Lesznie. Pobierz

 

Sierpień 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
11.08.2014 34/XIX/2014 Uchwała nr 69/34/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. odwołania członka Rady CSS AP w Lesznie. Pobierz
11.08.2014 35/XIX/2014 Uchwała nr 70/35/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. odwołania członka Rady GSS AP „ŻAR” w Międzybrodziu Żywieckim. Pobierz
12.08.2014 36/XIX/2014 Uchwała nr 71/36/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyboru członka do Rady CSS AP w Lesznie. Pobierz
12.08.2014 37/XIX/2014 Uchwała nr 72/37/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyboru członka do Rady GSS „ŻAR” w Międzybrodziu Żywieckim. Pobierz
21.08.2014 38/XIX2/2014 Uchwała nr 73/38/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na organizację przez Aeromodelklub Artbem – Bemowskie Centrum Kultury Mistrzostw Świata FAI Halowych Modeli Akrobacyjnych w 2015 roku. Pobierz
21.08.2014 39/XIX/2014 Uchwała nr 74/39/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. rozpatrzenia wniosku Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego w sprawie przyznania odznaczeń Aeroklubu Polskiego. Pobierz
21.08.2014 40/XIX/2014 Uchwała nr 75/40/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy dzierżawy z dnia 19.07.2008 roku zawartej przez Aeroklub Polski z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PIEPRZYK” Sp. z o.o. Pobierz

 

Lipiec 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
09.07.2014 14/XIX/2014 Uchwała nr 49/14/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia delegatów Aeroklubu Polskiego do Komisji Specjalnościowych FAI na kadencję 2014/2015. Pobierz
10.07.2014 15/XIX/2014 Uchwała nr 50/15/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania Jackowi Kucharskiemu „Wyróżnienia Aeroklubu Polskiego w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym”. Pobierz
10.07.2014 16/XIX/2014 Uchwała nr 51/16/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania Januszowi Wałkuskiemu „Wyróżnienia Aeroklubu Polskiego w Modelarstwie Lotniczym i Kosmicznym”. Pobierz
10.07.2014 17/XIX/2014 Uchwała nr 52/17/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania Julianowi Bojanowskiemu „Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
10.07.2014 18/XIX/2014 Uchwała nr 53/18/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyznania Rudolfowi Fober odznaczenia „Za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
10.07.2014 19/XIX/2014 Uchwała nr 54/19/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. upoważnienia SG AP do wystąpienia do Prezydenta RP z wnioskiem o przyznanie pośmiertnie „Złotego Krzyża Zasługi” Grzegorzowi Krzyżanowskiemu. Pobierz
10.07.2014 20/XIX/2014 Uchwała nr 55/20/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. upoważnienia SG AP do wystąpienia do Prezydenta RP z wnioskiem o przyznanie pośmiertnie „Złotego Krzyża Zasługi” Rafałowi Łuckosiowi. Pobierz
10.07.2014 21/XIX/2014 Uchwała nr 56/21/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. zatwierdzenia zmian w Regulaminie wykorzystania sprzętu Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego. PobierzZałącznik
10.07.2014 22/XIX/2014 Uchwała nr 57/22/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Pana Kajetana Ruksa na członka Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego w Mikrolotach Klasycznych. Pobierz
10.07.2014 23/XIX/2014 Uchwała nr 58/23/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Norberta Nowickiego, Katarzyny Stolarczuk oraz Barbary Grzegorczyk na członków Mikrolotowej Kadry Narodowej PPG Aeroklubu Polskiego. Pobierz
10.07.2014 24/XIX/2014 Uchwała nr 59/24/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Pana Roberta Fabjańskiego na członka Modelarskiej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego. Pobierz
15.07.2014 25/XIX/2014 Uchwała nr 60/25/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. rozszerzenia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego o zawody paralotniowe „Fly 2 Leszno Accuracy #1”. Pobierz
15.07.2014 26/XIX/2014 Uchwała nr 61/26/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. rozszerzenia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego o zawody paralotniowe „Fly 2 Leszno Accuracy #2”. Pobierz
25.07.2014 27/XIX/2014 Uchwała nr 62/27/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. dofinansowywania przez Aeroklub Polski akcji Fundacji Smyki „Smyki na start” w 2014 roku. Pobierz
25.07.2014 28/XIX/2014 Uchwała nr 63/28/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. wyrażenie zgody na organizację przez Grupę FALCO 2 II Motoparalotniowych Slalomowych Mistrzostw Świata w roku 2015. Pobierz
29.07.2014 29/XIX/2014 Uchwała nr 64/29/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Michała Klimaszewskiego, Jacka Bogatko i Sławomira Cichonia na członków Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego w Akrobacji Lotniczej. Pobierz
29.07.2014 30/XIX/2014 Uchwała nr 65/30/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Grzegorza Roszkowskiego na członka Mikrolotowej Kadry Narodowej PPG Aeroklubu Polskiego. Pobierz
31.07.2014 31/XIX/2014 Uchwała nr 66/31/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. rozpatrzenia wniosku Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w sprawie przyznania odznaczeń Aeroklubu Polskiego. Pobierz
31.07.2014 32/XIX/2014 Uchwała nr 67/32/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. przyjęcia Aeromodelklub Artbem w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
31.07.2014 33/XIX/2014 Uchwała nr 68/33/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego dot. powołania Piotra Kopra i Zofii Garwackiej na członków Samolotowej Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego w konkurencji rajdowej.  

 

Czerwiec 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
05.06.2014 13/XIX/2014 Uchwała nr 48/13/XIX/2014 dot. zajęcia stanowiska przez ZAP w sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza 108-110. Pobierz

 

Maj 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
12.05.2014 7/XIX/2014 Uchwała nr 24/7/XIX/2014 dot. upoważnienie EADS PZL „Warszawa-Okręcie” S.A. do dysponowania nieruchomością oznaczoną numerem ewidencyjnym 28/1, obręb 45 Olsztyn. Pobierz
12.05.2014 8/XIX/2014 Uchwała nr 25/8/XIX/2014 dot. upoważnienia Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego do dysponowania nieruchomością oznaczoną numerem ewidencyjnym 28/1, obręb 45 Olsztyn. Pobierz
12.05.2014 9/XIX/2014 Uchwała nr 26/9/XIX/2014 dot. przyjęcia Politechniki Rzeszowskiej w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
13.05.2014 10/XIX/2014 Uchwała nr 27/10/XIX/2014 dot. zatwierdzenia Regulaminu rywalizacji o tytuł Drużynowego Mistrza Polski w sporcie paralotniowym. Pobierz
15.05.2014 11/XIX/2014 Uchwała nr 28/11/XIX/2014 dot. odwołania Włodzimierza Głodka z funkcji Dyrektora Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego z siedzibą w Lesznie. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 29/12/XIX/2014 dot. odwołań od decyzji Dyrektora Działu Sportu AP w zakresie cofnięcia licencji sportowej FAI. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 30/12/XIX/2014 dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia ZAP w dniu 12.04.2014 roku. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 31/12/XIX/2014 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż szybowca Jantar 2B SP-3372 „ZO”. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 32/12/XIX/2014 dot. powołania Pani Katarzyny Wójcik do Spadochronowej Kadry Narodowej w konkurencjach klasycznych. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 33/12/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego, obradującego w dniu 31 maja 2014 roku w Warszawie dot. zatwierdzenia zmiany terminu i miejsca rozgrywania Spadochronowych Mistrzostw Polski w celności lądowania. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 34/12/XIX/2014 Zarządu Aeroklubu Polskiego, obradującego w dniu 31 maja 2014 roku w Warszawie dot. rozszerzenia kalendarza imprez Aeroklubu Polskiego w sporcie spadochronowym oraz zatwierdzenia zmian w kalendarzu imprez sportowych w sezonie 2014, wnioskowanych przez Komisję Spadochronową Aeroklubu Polskiego na wniosek trenera Spadochronowej Kadry Narodowej – Andrzeja Lamcha o 1st FAI World Cup of Indoor Skydiving w Austin (USA) w terminie: 11- 16.11.2014 – First Category Event. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 35/12/XIX/2014 dot. nominacji Prezesa Aeroklubu Polskiego Włodzimierza Skalika na stanowisko Wiceprezesa FAI na kadencję 2014/2015. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 36/12/XIX/2014 dot. powołania SG AP na likwidatora Aeroklubu Grudziądzkiego i upoważnienia go do rozpoczęcia procesu jego likwidacji. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 37/12/XIX/2014 dot. powołania SG AP na likwidatora Aeroklubu Siedleckiego i upoważnienia go do rozpoczęcia procesu jego likwidacji. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 38/12/XIX/2014 dot. powołania SG AP na likwidatora Aeroklubu Suwalskiego i upoważnienia go do rozpoczęcia procesu jego likwidacji. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 39/12/XIX/2014 dot. powołania SG AP na likwidatora Aeroklubu Modlińskiego i upoważnienia go do rozpoczęcia procesu jego likwidacji. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 40/12/XIX/2014 dot. powołania SG AP na likwidatora Aeroklubu Politechniki Rzeszowskiej i upoważnienia go do rozpoczęcia procesu jego likwidacji. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 41/12/XIX/2014 dot. powołania SG AP na likwidatora Aeroklubu Gorzowskiego i upoważnienia go do rozpoczęcia procesu jego likwidacji. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 42/12/XIX/2014 dot. powołania SG AP na likwidatora Aeroklubu Tatrzańskiego i upoważnienia go do rozpoczęcia procesu jego likwidacji. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 43/12/XIX/2014 dot. powołania SG AP na likwidatora Aeroklubu Jarocin i upoważnienia go do rozpoczęcia procesu jego likwidacji. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 44/12/XIX/2014 dot. przyznania Warszawskiemu Klubowi Seniorów Lotnictwa „Złotego Medalu Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 45/XIX/2014 dot. stanowiska Zarządu Aeroklubu Polskiego w sprawie przeniesienia działalności GOBLL do spółki z o.o. i procesu pozyskiwania inwestora. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 46/12/XIX/2014 dot. powołania Pana Ryszarda Michalskiego do Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. Pobierz
31.05.2014 12/XIX/2014 Uchwała nr 47/12/XIX/2014 dot. zatwierdzenia kandydatury Pana Mariana Wieczorka na Kierownika Ekipy Reprezentacji Polski na XIX Rajdowe Mistrzostwa Świata w Toruniu w sezonie 2014. Pobierz

 

Kwiecień 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 1/1/XVIII/2010 dot. ukonstytuowania się Zarządu Aeroklubu Polskiego XIX kadencji. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 2/1/XIX/2014 dot. zmiany treści statutu Aeroklubu Wrocławskiego. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 3/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Władysławowi Doleckiemu tytułu i odznaki „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 4/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Bartoszowi Nowakowskiemu tytułu i odznaki „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 5/1/XIX/2014 dot. przyznania Pani Renacie Banaszek „Złotej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 6/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Januszowi Derlak „Złotej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 7/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Włodzimierzowi Kaczyńskiemu „Złotej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 8/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Krzysztofowi Przepiórskiemu „Złotej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 9/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Aleksandrowi Wasiakowi „Złotej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 10/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Zbigniewowi Wawrzonkoskiemu „Złotej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 11/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Józefowi Białobrzewskiemu „Srebrnej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 12/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Jackowi Górzyńskiemu „Srebrnej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 13/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Jakubowi Nawrockiemu „Srebrnej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 14/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Marcinowi Szarwasowi „Srebrnej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 15/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Grzegorzowi Wasiakowi „Srebrnej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 16/1/XIX/2014 dot. przyznania Pani Agnieszce Wegner „Srebrnej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 17/1/XIX/2014 dot. przyznania Panu Dariuszowi Wesołowskiemu „Srebrnej odznaki za zasługi dla Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
12.04.2014 1/XIX/2014 Uchwała nr 18/1/XIX/2014 dot. przyjęcia Polskiej Federacji Paralotniowej w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
13.04.2014 2/XIX/2014 Uchwała nr 19/2/XIX/2014 dot. zatwierdzenia premii dla Dyrektora GOBLL za 2013 rok. Pobierz
13.04.2014 3/XIX/2014 Uchwała nr 19/2/XIX/2014 dot. zatwierdzenia premii dla Dyrektora GOBLL za 2013 rok. Pobierz
28.04.2014 4/XIX/2014 Uchwała nr 21/4/XIX/2014 dot. zmiany Statutu Aeroklubu Kujawskiego. Pobierz
30.04.2014 5/XIX/2014 Uchwała nr 22/5/XIX/2014 dot. przyjęcia Karkonoskiego Stowarzyszenia Szybowcowego w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego. Pobierz
30.04.2014 6/XIX/2014 Uchwała nr 23/6/XIX/2014 dot. przyjęcia Karkonoskiego Stowarzyszenia Szybowcowego w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego. Pobierz

 

Marzec 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
04.03.2014 28/XVIII/2014 Uchwała nr 651/28/XVIII/2014 dot. upoważnienia Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego do dysponowania nieruchomością leżącą na terenie lotniska Olsztyn-Dajtki. Pobierz
04.03.2014 29/XVIII/2014

Uchwała nr 652/29/XVIII/2014 dot. przyjęcia Polskiego Stowarzyszenia Lotniczo-Spadochronowego VELO w poczet Członków Zwyczajnych AP.

Pobierz
04.03.2014 30/XVIII/2014 Uchwała nr 653/30/XVIII/2014 dot. Przyjęcia Stowarzyszenia Sportowego Modelarzy Grudziądzkich w poczet Członków Zwyczajnych AP. Pobierz
04.03.2014 31/XVIII/2014 Uchwała nr 654/31/XVIII/2014 dot. przyjęcia Fundacji Sportów Lotniczych „Młode Orły” w poczet Członków Zwyczajnych AP. Pobierz
17.03.2014 32/XVIII/2014 Uchwała nr 655/32/XVIII/2014 dot. wyrażenia zgody na sprzedaż skrzydeł paralotniowych przez Komisję Mikrolotową. Pobierz
17.03.2014 33/XVIII/2014

Uchwała nr 656/33/XVIII/2014 dot. przyjęcia Gminnego Domu Kultury w Sośnie w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego.

Pobierz
17.03.2014 34/XVIII/2014

Uchwała nr 657/34/XVIII/2014 dot. Mieleckiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych w poczet Członków Zwyczajnych Aeroklubu Polskiego.

Pobierz
17.03.2014 35/XVIII/2014

Uchwała nr 658/35/XVIII/2014 dot. przyjęcia sprawozdania finansowego Aeroklubu Polskiego za 2013 rok.

Pobierz
17.03.2014 36/XVIII/2014

Uchwała nr 659/36/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia dokumentów na II Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Aeroklubu Polskiego.

Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014

Uchwała 660/37/XVIII/2014 dot. sprzedaży ośmiu szybowców Jantar 2B.

Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014 Uchwała 661/37/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia kandydatur Pana Mateusza Jędrala i Pana Jacka Dankowskiego na Kierowników Ekip Reprezentacji Polski w sezonie 2014. Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014 Uchwała 662/37/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia zmian w kalendarzu imprez sportowych w sezonie 2014 wnioskowanych przez Komisję Szybowcową AP. Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014 Uchwała 663/37/XVIII/2014 dot. uzupełnienia składu Komisji Samolotowej AP. Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014 Uchwała 664/37/XVIII/2014 dot. powołania Dariusza Kędzierskiego na Trenera Kadry Narodowej w Mikrolotach Klasycznych. Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014 Uchwała 665/37/XVIII/2014 dot. zmiany Statutu Aeroklubu Jeleniogórskiego. Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014 Uchwała 666/37/XVIII/2014 dot. zmiany Statutu Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014 Uchwała 667/37/XVIII/2014 dot. określenia zwrotów kosztów podróży. Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014 Uchwała 668/37/XVIII/2014 dot. utworzenia funduszy dedykowanych Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego. Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014 Uchwała 669/37/XVIII/2014 dot. przyjęcia Klubu Sportów Balonowych w poczet Członków Zwyczajnych AP. Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014 Uchwała 670/37/XVIII/2014 dot. wprowadzenia zmian w „Zasadach ewidencjonowania i rozliczania wpływów do Aeroklubu Polskiego uzyskanych z tytułu odpisów 1% podatku dochodowego.” Pobierz
22.03.2014 37/XVIII/2014 Uchwała 671/37/XVIII/2014 dot. uzupełnienia składu Kadry Narodowej na 2014 rok. Pobierz
28.03.2014 38/XVIII/2014

Uchwała nr 672/38/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu Aeroklubu Polskiego.

Pobierz
28.03.2014 39/XVIII/2014

Uchwała nr 673/39/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia premii dla Sekretarza Generalnego AP za I kwartał 2014 roku.

Pobierz
28.03.2014 40/XVIII/2014

Uchwała nr 674/40/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia premii dla Sekretarza Generalnego AP za 2013 rok.

Pobierz

 

Luty 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
1.02.2014 13/XVIII/2014 Uchwała nr 625/13/XVIII/2014 dot. hipoteki Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej Pobierz
1.02.2014 13/XVIII/2014 Uchwała nr 626/13/XVIII/2014 dot. przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych AP Młodzieżowego Towarzystwa Sportowo Rekreacyjnego Sowiniec Pobierz
1.02.2014 13/XVIII/2014 Uchwała nr 627/13/XVIII/2014 dot. przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych AP Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego w Kwidzynie Pobierz
6.02.2014 14/XVIII/2014 Uchwała nr 628/14/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia składu Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego na rok 2014 Pobierz
11.02.2014 15/XVIII/2014 Uchwała nr 629/15/XVIII/2014 dot. przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych AP Stowarzyszenia Sportowego „UFO TEAM” Pobierz
11.02.2014 16/XVIII/2014 Uchwała nr 630/16/XVIII/2014 dot. przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych AP Warszawskiego Klubu Paralotniowego „TĘCZA” Pobierz
11.02.2014 17/XVIII/2014 Uchwała nr 631/17/XVIII/2014 dot. przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych AP Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Pobierz
12.02.2014 18/XVIII/2014 Uchwała nr 632/18/XVIII/2014 dot. przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych AP Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Pobierz
12.02.2014 19/XVIII/2014 Uchwała nr 633/19/XVIII/2014 dot. zwołania II Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Kongresu Aeroklubu Polskiego. Pobierz
15.02.2014 20/XVIII/2014 Uchwała nr 634/20/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia Pani Wiktorii Dwojak jako członka Komisji Szybowcowej AP. Pobierz
15.02.2014 20/XVIII/2014 Uchwała nr 635/20/XVIII/2014 dot. powołania Pana Wojciecha Dobrzyńskiego na stanowisko trenera Śmigłowcowej Kadry Narodowej AP. Pobierz
15.02.2014 20/XVIII/2014 Uchwała nr 636/20/XVIII/2014 dot. zmian w Regulaminie wykorzystania sprzętu Komisji Samolotowej AP. Pobierz
15.02.2014 20/XVIII/2014 Uchwała nr 637/20/XVIII/2014 dot. opłat za wpis do kalendarza AP i KBAP i ustalenia wysokości opłat za publikacje reklamowe na stronach internetowych KBAP na 2014 rok. Pobierz
15.02.2014 20/XVIII/2014 Uchwała nr 638/20/XVIII/2014 dot. złożenia wniosku o przyznanie Panu Sebastianowi Kawie tytułu „Członka Honorowego AP”. Pobierz
15.02.2014 20/XVIII/2014 Uchwała nr 639/20/XVIII/2014 dot. uchwalenia tytułu „Ambasadora Polskiego Lotnictwa” i przyęcia regulaminu tego wyróżnienia. Pobierz Załącznik
15.02.2014 20/XVIII/2014 Uchwała nr 640/20/XVIII/2014 dot. przyznania Panu Kamilowi Stochowi tytułu „Ambasadora Polskiego Lotnictwa”. Pobierz
15.02.2014 20/XVIII/2014 Uchwała nr 641/20/XVIII/2014 dot. odznaczenia Pana Sylwestra Śmigla tytułem i odznaką „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”. Pobierz
15.02.2014 20/XVIII/2014 Uchwała nr 642/20/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia zmian w kalendarzu zawodów uchwalonych w dniu 13.02.2014 roku przez Komisję Szybowcową AP. Pobierz Załącznik
15.02.2014 20/XVIII/2014 Uchwała nr 643/20/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia zmian w Regulaminie powoływania Kadry Narodowej AP. Pobierz
25.02.2014 21/XVIII/2014 Uchwała nr 644/21/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu AP z dnia 18.01.2014. Pobierz
25.02.2014 22/XVIII/2014 Uchwała nr 645/22/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu AP z dnia 01.02.2014. Pobierz
25.02.2014 23/XVIII/2014 Uchwała nr 646/23/XVIII/2014 dot. przyjęcia Świdnickiego Klubu Balonowego w poczet Członków Zwyczajnych AP. Pobierz
25.02.2014 24/XVIII/2014 Uchwała nr 647/24/XVIII/2014 dot. złożenia wniosku o przyznanie Władysławowi Bubieniowi tytułu „Członka Honorowego Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
25.02.2014 25/XVIII/2014 Uchwała nr 648/25/XVIII/2014 dot. złożenia wniosku o przyznanie Januszowi Stachowiczowi tytułu „Członka Honorowego Aeroklubu Polskiego”. Pobierz
25.02.2014 26/XVIII/2014 Uchwała nr 649/26/XVIII/2014 dot. powołania członków Rady CCS AP w Lesznie. Pobierz
25.02.2014 27/XVIII/2014 Uchwała nr 650/27/XVIII/2014 dot. powołania członków Rady CSS AP „ŻAR” w Międzybrodziu Żywieckim. Pobierz

 

Styczeń 2014

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
9.01.2014 1/XVIII/2014 Uchwała nr 601/1/XVIII/2014 dot. wstępnego zatwierdzenia preliminarza budżetowego Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego na rok 2014 Pobierz
9.01.2014 2/XVIII/2014 Uchwała nr 602/2/XVIII/2014 dot. wstępnego zatwierdzenia preliminarza budżetowego Centralnej Szkoły Szybowcowej Aeroklubu Polskiego na rok 2014 Pobierz
9.01.2014 3/XVIII/2014 Uchwała nr 603/3/XVIII/2014 dot. wstępnego zatwierdzenia preliminarza budżetowego Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego na rok 2014 Pobierz

10.01.2014

4/XVIII/2014

Uchwała nr 604/4/XVIII/2014 dot. powołania Przewodniczącego Komisji Szybowcowej AP

Pobierz

17.01.2014 5/XVIII/2014 Uchwała nr 605/5/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia projektu uchwały nr 2 na I Nadzwyczajny Kongres AP w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Dyscyplinarnego AP

Pobierz

17.01.2014 6/XVIII/2014 Uchwała nr 606/6/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia projektu uchwały nr 3 na I Nadzwyczajny Kongres AP w przedmiocie uchwalenia Regulaminu CSS AP w Lesznie

Pobierz

17.01.2014 7/XVIII/2014 Uchwała nr 607/7/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia projektu uchwały nr 4 na I Nadzwyczajny Kongres AP w przedmiocie uchwalenia Regulaminu GSS AP „ŻAR” w Międzybrodziu Żywieckim

Pobierz

17.01.2014 8/XVIII/2014 Uchwała nr 608/8/XVIII/2014 dot. wyrażenia zgody na proces poszukiwania inwestorów i przeniesienie działalności GOBLL do spółki prawa handlowego

Pobierz

17.01.2014 9/XVIII/2014 Uchwała nr 609/9/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia projektu uchwały nr 6 na I Nadzwyczajny Kongres AP w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż ZCP w postaci AMO/CAMO CSS AP w Lesznie

Pobierz

17.01.2014 10/XVIII/2014 Uchwała nr 610/10/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia projektu uchwały nr 7 na I Nadzwyczajny Kongres AP w przedmiocie uchwalenia zmian w Statucie AP Pobierz
18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 611/11/XVIII/2014 dot. zmiany ilości głosów na Konferencji Generalnej FAI oraz zmiany wysokości rocznej składki członkowskiej

Pobierz

18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 612/11/XVIII/2014 dot. powołania pełnego składu Komisji Szybowcowej

Pobierz

18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 613/11/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia kalendarza imprez sportowych AP na 2014 rok Pobierz Załącznik
18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 614/11/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia Regulaminu posiedzeń i podejmowania uchwał Komisji Lotniowej i Paralotniowej AP PobierzZałącznik
18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 615/11/XVIII/2014 dot. zatwierdzenia Regulaminu powoływania komisarzy sportowych AP w sporcie lotniowym i paralotniowym Pobierz Załącznik
18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała 616/11/XVIII/2014 dot. przyjęcia Leszczyńskiego Klubu Balonowego w poczet Członków Zwyczajnych AP

Pobierz

18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 617/11/XVIII/2014 dot. przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych AP Klubu Modelarskiego im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach

Pobierz

18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 618/11/XVIII/2014 dot. przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych AP Rzeszowskiego Klubu Modelarzy Lotniczych

Pobierz

18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 619/11/XVIII/2014 dot. przyjęcia Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego w poczet Członków Zwyczajnych AP

Pobierz

18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 620/11/XVIII/2014 dot. przekazania szybowca Jantar ACRO z CSS Leszno do Aeroklubu Podkarpackiego

Pobierz

18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 621/11/XVIII/2014 dot. wyróżnienia Marka Kozińskiego dyplomem im. Czesława Tańskiego za 2013 rok

Pobierz

18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 622/11/XVIII/2014 dot. wyróżnienia Sławomira Łasochy dyplomem im. Jerzego Ostrowskiego za 2013 rok

Pobierz

18.01.2014 11/XVIII/2014 Uchwała nr 623/11/XVIII/2014 dot. opinii w sprawie interpretacji art. 10 ustawy o sporcie Pobierz
31.01.2014 12/XVIII/2014 Uchwała nr 624/12/XVIII/2014 UCHWAŁĘ ANULOWANO

Uchwały Zarządu AP wrzesień – grudzień 2013

Grudzień 2013

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY
1.12.2013 40/XVIII/2013 Uchwała nr 590/40/XVIII/2013 dot. rozpoczęcia procedury wyborów Komisji Szybowcowej Aeroklubu Polskiego Pobierz
1.12.2013 41/XVIII/2013 Uchwała nr 591/41/XVIII/2013 dot. powołania pełnych składów Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego Pobierz
11.12.2013 42/XVIII/2013 Uchwała nr 592/42/XVIII/2013 dot. udzielenia pełnomocnictwa SG AP Pobierz
11.12.2013 43/XVIII/2013 Uchwała nr 593/43/XVIII/2013 dot. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych AP organizacji spełniających warunki określone Statutem AP Pobierz
23.12.2013 44/XVIII/2013 Uchwała nr 594/44/XVIII/2013 dot. przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci CSS AP Pobierz
23.12.2013 45/XVIII/2013 Uchwała nr 595/45/XVIII/2013 dot. powołania Trenera Samolotowej Kadry Narodowej Juniorów Pobierz
23.12.2013 46/XVIII/2013 Uchwała nr 596/46/XVIII/2013 dot. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych AP organizacji spełniających warunki określone Statutem AP Pobierz
30.12.2013 47/XVIII/2013 Uchwała nr 597/47/XVIII/2013 dot. zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego Pobierz
30.12.2013 48/XVIII/2013 Uchwała nr 598/48/XVIII/2013 dot. zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Aeroklubu Polskiego Pobierz
30.12.2013 49/XVIII/2013 Uchwała nr 599/49/XVIII/2013 dot. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych AP organizacji spełniających warunki określone Statutem AP Pobierz
30.12.2013 50/XVIII/2013 Uchwała nr 600/50/XVIII/2013 dot. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych AP organizacji spełniających warunki określone Statutem AP Pobierz

Listopad 2013

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY

12.11.2013

37/XVIII/2013

Uchwała nr 587/37/XVIII/2013 w przedmiocie zgłoszenia do FAI kandydatury Aeroklubu Włocławskiego do organizacji Mikrolotowych Mistrzostw Europy we Włocławku w 2015 roku

Pobierz

21.11.2013

39/XVIII/2013

Uchwała nr 588/39/XVIII/2013 w przedmiocie kadencji władz Aeroklubów Regionalnych i członkostwa Aeroklubów Regionalnych w Aeroklubie Polskim Pobierz

21.11.2013

40/XVIII/2013

Uchwała nr 589/40/XVIII/2013 w przedmiocie przyjęcia statutów Aeroklubów Regionalnych Pobierz

Październik 2013

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY

10.10.2013

32/XVIII/2013

Uchwała nr 575/32/XVIII/2013 w przedmiocie wyrażenia zgody na odznaczenie Pana Andrzeja Pierścionka tytułem Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego. Pobierz

15.10.2013

33/XVIII/2013

Uchwała nr 576/33/XVIII/2013 w przedmiocie złożenia wniosku do sądu rejestrowego w sprawie wpisania zmian w Statucie AP, przyjętych na XXXII i XXXIII NWZDAP Pobierz

26.10.2013

34/XVIII/2013

Uchwała nr 577/34/XVIII/2013 w przedmiocie powołania Przewodniczących Komisji Specjalnościowych Pobierz

26.10.2013

34/XVIII/2013

Uchwała nr 578/34/XVIII/2013 w przedmiocie powołania Pana Tomasza Rubaja na funkcję przewodniczącego Komisji Szybowcowej Pobierz

26.10.2013

34/XVIII/2013

Uchwała nr 579/34/XVIII/2013 w przedmiocie powołania Pana Jędrzeja Willer na Przewodniczącego Komisji Śmigłowcowej Pobierz

26.10.2013

34/XVIII/2013

Uchwała nr 580/34/XVIII/2013 w przedmiocie powołania Pana Marka Michalca na Przewodniczącego Komisji Balonowej Pobierz

26.10.2013

34/XVIII/2013

Uchwała nr 581/34/XVIII/2013 w przedmiocie zmian w Regulaminie Licencjonowania Zawodników Pobierz

26.10.2013

34/XVIII/2013

Uchwała nr 582/34/XVIII/2013 w przedmiocie zmian w Regulaminie Licencjonowania Klubów Sportowych Pobierz

26.10.2013

34/XVIII/2013

Uchwała nr 583/34/XVIII/2013 w przedmiocie przyjęcia Karty Praw i Obowiązków Marketingowych w Aeroklubie Polskim Pobierz

26.10.2013

34/XVIII/2013

Uchwała nr 584/34/XVIII/2013 w przedmiocie powołania Pana Bartosza Rogowskiego do Spadochronowej Kadry Narodowej Pobierz

26.10.2013

34/XVIII/2013

Uchwała Nr 585/34/XVIII/2013 w przedmiocie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Kilińskiego na Aeroklub Słupski Pobierz

Wrzesień 2013

DATA NUMER PROTOKOŁU NUMER I PRZEDMIOT UCHWAŁY TREŚĆ UCHWAŁY

9.09.2013

30/XVIII/2013

Uchwała nr 571/30/XVIII/2013 w przedmiocie ogłoszenia wyborów do Komisji Specjalnościowych Pobierz

9.09.2013

30/XVIII/2013

Uchwała nr 572/30/XVIII/2013 w przedmiocie odznaczeń wnioskowanych przez Aeroklub Kujawski Pobierz

27.09.2013

31/VIII/2013

Uchwała nr 573/31/XVIII/2013 w przedmiocie zatwierdzenia projektu uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich oraz obowiązku uiszczenia składki specjalnej wraz z załącznikami Pobierz

27.09.2013

31/XVIII/2013

Uchwała nr 574/31/XVIII/2013 w przedmiocie zatwierdzenia projektu uchwały w dotyczącej uchwalenia zmian w nowym Statucie Aeroklubu Polskiego Pobierz

Uchwały Zarządu AP marzec 2009 – sierpień 2013

Pobierz zestawienie uchwał ZAP marzec 2009-sierpień 2013

Uchwały Zarządu i Prezydium AP lata 2005 – 2009

Pobierz uchwały ZAP 2005-2009