Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe dot. zamiaru zakupu przez Aeroklub Polski samolotu do holowania szybowców (Pobierz)

Przedłużenie terminu do złożenia ofert: (Pobierz)