Władze statutowe AP

Najwyższą władzą Związku jest Kongres.

 

Zarząd AP

Imię i Nazwisko Funkcja
Jerzy MAKULA Prezes Aeroklubu Polskiego
Mirosław GÓRSKI Sekretarz Zarządu Aeroklubu Polskiego
Jan NOSAL Wiceprezes Aeroklubu Polskiego
Paweł MICHALSKI Wiceprezes Aeroklubu Polskiego
Ireneusz OZIEMBAŁA Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Joanna JAKUBOWSKA Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Andrzej OSOWSKI Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Jacek DANKOWSKI Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Wiktor WYSZYWACZ Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego

Prezes i skład Zarządu Aeroklubu Polskiego wybrani zostali przez  IX Sprawozdawczo – Wyborczy Kongres Aeroklubu Polskiego w dniu 24 marca 2018 roku w Warszawie.Zarząd ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji w dniu 24 listopada 2018 roku.

 

Komisja Rewizyjna AP

Imię i Nazwisko Funkcja
Jacek MUSIAŁ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Piotr MICHAŁEK Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Janusz ZDULSKI Sekretarz Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Piotr BARONOWSKI Członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Adam KOWALCZYK Członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego wybrany został przez X Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego w dniu 24 listopada 2018 roku w Warszawie. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego na posiedzeniach w dniu 24 listopada 2018 roku  ukonstytuowała się w w/w składzie.

Sprawy do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego prosimy kierować drogą elektroniczną na adres krap@aeroklubpolski.pl albo pocztą tradycyjną na adres biura Aeroklubu Polskiego z dopiskiem Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego.