Władze statutowe AP

Najwyższą władzą Związku jest Kongres.

 

Zarząd AP

Imię i Nazwisko Funkcja  Członkostwo
Włodzimierz SKALIK Prezes Aeroklubu Polskiego Aeroklub Częstochowski
Stanisław HACZYŃSKI Wiceprezes Zarządu Aeroklubu Polskiego Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Paweł KOS Wiceprezes Zarządu Aeroklubu Polskiego Aeroklub Nowy Targ
Marcin PRUSACZYK Skarbnik Aeroklubu Polskiego Aeroklub Nadwiślański
Wiktor WYSZYWACZ Sekretarz Zarządu Aeroklubu Polskiego Aeroklub Łódzki
Marcin KWIATOSZ Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego Aeroklub Warszawski
Bartosz NOWAKOWSKI Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego Aeroklub Włocławski
Jacek DANKOWSKI Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego Aeroklub Leszczyński
Jarosław SZOŁTYSEK Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego Aeroklub Śląski

Prezes i skład Zarządu Aeroklubu Polskiego wybrani zostali przez II Zwyczajny Sprawozdawczy Kongres Aeroklubu Polskiego w dniu 29 marca 2014r. w Warszawie. Zarząd ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji w dniu 12 kwietnia 2014 roku, a w dniu 12 marca 2016 r. Zarząd dokonał zmian dot. pełnionych funkcji przez członków Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna AP

Imię i Nazwisko Funkcja
Jarosław OBUCHOWSKI Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Joanna GAWDZIK – ZAWALSKA Sekretarz Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Hanna GOŁUŃSKA Członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Piotr MICHAŁEK Członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Adam KOWALCZYK Członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego wybrany został przez VIII Nadzwyczajny Kongres Aeroklubu Polskiego w dniu 15 lipca 2017 roku w Warszawie. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego na posiedzeniu nr 1 w dniu 15 lipca 2017 roku ukonstytuowała się na podstawie paragrafu 36 punkt 2 Statutu AP do końca XIX Kadencji.

Sprawy do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego prosimy kierować drogą elektroniczną na adres krap@aeroklubpolski.pl albo pocztą tradycyjną na adres biura Aeroklubu Polskiego (ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa) z dopiskiem Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego.