Władze statutowe AP

Najwyższą władzą Związku jest Kongres.

 

Zarząd AP

Imię i Nazwisko Funkcja
Jerzy MAKULA Prezes Aeroklubu Polskiego (Prezydium Zarządu)
Jan NOSAL Wiceprezes Aeroklubu Polskiego (Prezydium Zarządu)
Paweł MICHALSKI Wiceprezes Aeroklubu Polskiego (Prezydium Zarządu)
Mirosław GÓRSKI Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego (Prezydium Zarządu)
Krzysztof KRAWCEWICZ Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Joanna JAKUBOWSKA Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Andrzej OSOWSKI Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Leszek CWOJDZIŃSKI Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Wiktor WYSZYWACZ Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego

Prezes i skład Zarządu Aeroklubu Polskiego wybrani zostali przez  XVI Sprawozdawczo – Wyborczy Kongres Aeroklubu Polskiego w dniu 19 marca 2022 roku w Warszawie.Zarząd ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji w dniu 19 marca 2022 roku

 

Komisja Rewizyjna AP

Imię i Nazwisko Funkcja
Jacek MUSIAŁ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Janusz ZDULSKI Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Mateusz WEBER Sekretarz Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Batłomiej TOKARCZYK Członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego
Adam KOWALCZYK Członek Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego wybrany został przez XVI Sprawozdawczo – Wyborczy Kongres Aeroklubu Polskiego w dniu 19 marca 2022 roku w Warszawie. Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego na posiedzeniu w dniu 19 marca 2022 roku  ukonstytuowała się w w/w składzie.

Sprawy do Komisji Rewizyjnej Aeroklubu Polskiego prosimy kierować drogą elektroniczną na adres krap@aeroklubpolski.pl albo pocztą tradycyjną na adres biura Aeroklubu Polskiego z dopiskiem Komisja Rewizyjna Aeroklubu Polskiego.