Informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych podmiotu, nieudostępnionych w Biuletynie

Informacje publiczne będące w posiadaniu Aeroklubu Polskiego, nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnia się na wniosek, wniesiony w trybie określonym w ustawie z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)

Wydrukowany i wypełniony wniosek prosimy przesłać:

1) pocztą na adres:

AEROKLUB POLSKI
ul. Komitetu Obrony Robotników 39
02-148 Warszawa

2) lub faksem na numer:

22 55 67 355

3) lub poczta elektroniczną na adres:

biuro@aeroklubpolski.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej