Władze statutowe AP

Najwyższą władzą Związku jest Kongres.

Władze statutowe

Zarząd Aeroklubu Polskiego
Imię i Nazwisko Funkcja
Jerzy MAKULA Prezes Aeroklubu Polskiego (Prezydium Zarządu)
Jan NOSAL Wiceprezes Aeroklubu Polskiego (Prezydium Zarządu)
Paweł MICHALSKI Wiceprezes Aeroklubu Polskiego (Prezydium Zarządu)
Mirosław GÓRSKI Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego (Prezydium Zarządu)
Krzysztof KRAWCEWICZ Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Joanna JAKUBOWSKA Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Andrzej OSOWSKI Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Leszek CWOJDZIŃSKI Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego
Wiktor WYSZYWACZ Członek Zarządu Aeroklubu Polskiego

Prezes i skład Zarządu Aeroklubu Polskiego wybrani zostali przez  XVI Sprawozdawczo – Wyborczy Kongres Aeroklubu Polskiego w dniu 19 marca 2022 roku w Warszawie.Zarząd ukonstytuował się na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji w dniu 19 marca 2022 roku

Scroll to top