Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry i ewidencje

Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach, o ile nie zaznaczono inaczej, udostępniane są zgodnie z przepisami:
ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.)
ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)
ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r. nr 196, poz. 1631 z późn. zm.)

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez poszczególne komórki Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego Sekretariat Aeroklubu Polskiego

 1. Rejestr zarządzeń Prezesa Aeroklubu Polskiego oraz Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego.
 2. Rejestr pism okólnych Prezesa Aeroklubu Polskiego oraz Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego.
 3. Rejestr delegacji krajowych pracowników.
 4. Rejestr umów i weksli.
 5. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 6. Rejestr przychodzących faktur VAT.
 7. Ewidencja kontroli przeprowadzonych przez podmioty zewnętrzne.

Specjalista ds. administracyjnych i zarządu

 1. Rejestr uchwał Zarządu Aeroklubu Polskiego – dostępny na stronie internetowej www.aeroklub-polski.com.pl.
 2. Rejestr Regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Aeroklubu Polskiego.
 3. Rejestr posiedzeń Prezydium Zarządu i Zarządu Aeroklubu Polskiego.
 4. Ewidencja uczestnictwa członków Prezydium Zarządu i Zarządu Aeroklubu Polskiego w posiedzeniach i głosowaniach korespondencyjnych.
 5. Ewidencja aeroklubów regionalnych.
 6. Rejestr kadencji Aeroklubu Polskiego oraz numeracji Krajowych Zjazdów Aeroklubu Polskiego i Walnych Zgromadzeń Delegatów Aeroklubu Polskiego.
 7. Ewidencja uchwał Krajowych Zjazdów Aeroklubu Polskiego i Walnych Zgromadzeń Delegatów Aeroklubu Polskiego – dostępna na stronie internetowej www.aeroklub-polski.com.pl.
 8. Ewidencja członków wspierających Aeroklubu Polskiego przyjętych przez Zarząd Aeroklubu Polskiego.
 9. Ewidencja osób wyróżnionych tytułem i odznaką „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego”.
 10. Ewidencja osób wyróżnionych tytułem „Honorowy Członek Aeroklubu Polskiego”.
 11. Ewidencja osób i podmiotów wyróżnionych „Dyplomem Honorowym im. St. Skarżyńskiego”.
 12. Ewidencja osób wyróżnionych „Złotym Medalem Aeroklubu Polskiego”.

Dział Sportu

 1. Rejestr odznak szybowcowych.
 2. Rejestr rekordow Polski.
 3. Rejestr operatorów naziemnych urządzeń startowych.
 4. Rejestr Komisarzy Sportowych i Analityków GNSS.
 5. Rejestr Sędziów Szybowcowych.
 6. Ewidencja licencji klubu – dostępna na stronie internetowej www.aeroklub-polski.com.pl.
 7. Ewidencja licencji zawodniczych.
 8. Ewidencja zawodników powołanych do Kadry Narodowej.
 9. Rejestr przyznanych odznak modelarza lotniczego.
 10. Rejestr przyznanych uprawnień sędziego sportowego w modelarstwie lotniczym klasy III, II i I.

Główny specjalista ds. szkolenia i BL

 1. Ewidencja dokumentacji operacyjno – szkoleniowej Aeroklubu Polskiego.

Dział Kadr

 1. Rejestr zwolnień lekarskich.
 2. Rejestr akt personalnych byłych pracowników: A – Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego, B – jednostek terenowych Aeroklubu Polskiego.
 3. Rejestr akt personalnych byłych pracowników Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego oraz jednostek terenowych likwidowanych od roku 2008.
 4. Rejestr pracowników Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego od 01.08.2002r.
 5. Rejestr pracowników Ligi Lotniczej zatrudnionych w latach 1945 – 1963.
Scroll to top