Przyjmowanie i załatwianie spraw

1) W celu uzyskania informacji o stanie sprawy inwidualnej prosimy o kontakt z poszczególnymi komórkami Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego w godzinach 8:00 – 16:00.

2) Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

AEROKLUB POLSKI
ul. Komitetu Obrony Robotników 39
02-148 Warszawa

Skargi i wnioski wnoszone faksem należy przesyłać pod nr 22 55 67 300
Skargi i wnioski wnoszone drogą elektroniczną należy przesyłać na adres: biuro@aeroklubpolski.pl

a) Wnioski do Zarządu Aeroklubu Polskiego, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Działalności Zarządu i Prezydium Zarządu Aeroklubu Polskiego § 7 i 8, należy składać na formularzu wniosku wraz z załącznikami, na piśmie na adres jw. lub drogą elektroniczną na adres p.czarnecki@aeroklubpolski.pl

b) Wnioski o przyznanie licencji sportowej zawodnika, zgodnie z Regulaminem Licencjonowania Zawodników, należy składać na formularzu wniosku wraz z załącznikami, drogą elektroniczną na adresy: model@aeroklubpolski.pl (w modelarstwie lotniczym i kosmicznym), licencje@aeroklubpolski.pl

c) Wnioski o wydanie/przedłużenie/wznowienie licencji klubu sportowego, zgodnie z Regulaminem Licencjonowania Klubów Sportowych, należy składać na formularzu wniosku wraz z załącznikami, na piśmie na adres jw. lub drogą elektroniczną na adres: licencje@aeroklubpolski.pl

d) Wnioski o wydanie licencji sędziego sportowego w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, zgodnie z Regulaminem w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego Aeroklubu Polskiego – polskiego związku sportowego i FAI w modelarstwie lotniczym i kosmicznym, należy składać na formularzu wniosku wraz z załącznikami, na piśmie na adres jw.

e) Wnioski o wydanie licencji trenerskich Aeroklubu Polskiego, zgodnie z Regulaminem przyznawania licencji trenerskich Aeroklubu Polskiego, należy składać na formularzu wniosku pobierz wraz z załącznikami, na piśmie na adres jw.

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek.

Zgodnie z § 8 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2001r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski nie zawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Aeroklubu Polskiego w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w godzinach urzędowania Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego, po uprzednim umówieniu się telefonicznie.

Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy organizacji i instytucji społecznych, gdy pozostają one w związku z wykonywanymi przez te organizacje i instytucje społeczne zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, reguluje ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez komórki organizacyjne Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego regulują uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego.

Scroll to top