Kontakt

Kontakt

Aeroklub Polski

SIEDZIBA: ul.KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 39,  02-148 WARSZAWA

KRS 0000122672; NIP 526-030-03-45; REGON 007026161

STRONA INTERNETOWA: www.aeroklubpolski.pl

TEL.: +48 22 55 67 300  / +48 534 338 805
 FAX:  +48 22 55 67 355
E-MAIL:  biuro@aeroklubpolski.pl

SEKRETARZ GENERALNY AEROKLUBU POLSKIEGO – DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Piotr CZARNECKI  tel.  22 556 73 00 sgap@aeroklubpolski.pl

  DZIAŁ SZKOLENIA

1. Ryszard MICHALSKI  Szef Szkolenia 22 55 67 364 r.michalski@aeroklubpolski.pl

          DZIAŁ SPORTOWO-ORGANIZACYJNY

 1.  Luiza GIERSZYŃSKA Asystentka Zarządu i biura  22 55 67 350/300  l.gierszyńska@aeroklubpolski.pl
2. Barbara DOBROWOLSKA Gł. specjalista ds. sportu 22 55 67 368 b.dobrowolska@aeroklubpolski.pl
3. Jarosław DARSKI Gł. specjalista ds. sportu 22 55 67 357 j.darski@aeroklubpolski.pl
4. Justyna DOBRZYŃSKA Mł. specjalista ds. sportu 22 55 67 368 j.dobrzynska@aeroklubpolski.pl
5. Adam PASKA Specjalista ds. organizacyjnych 22 55 67 351 a.paska@aeroklubpolski.pl

 DZIAŁ FINANSOWY

1. Małgorzata SZYMANIUK Główna księgowa m.szymaniuk@aeroklubpolski.pl
2. Beata MARCINIAK Księgowa  22 55 67 366 b.marciniak@aeroklubpolski.pl

DZIAŁ PRAWNY

1. Piotr CZARNECKI Radca prawny 22 55 67 300 p.czarnecki@aeroklubpolski.pl

DZIAŁ organizacji I MARKETINGU

1. Anna MARKOWSKA Specjalista ds. marketingu 22 55 67 300 marketing@aroklubpolski.pl
2. Joanna WIECZOREK PR Manager 507 838 961 j.wieczorek@aeroklubpolski.pl
Scroll to top